ประเทศคิวบา ได้เปิดเผยข้อมูลสถิติประชากรในประเทศซึ่งได้รับวัคซีนที่ผลิตเองครบแล้วทั้งประเทศ พบเพียง 0.8%ที่ติดเชื้อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา บริษัทไบโอคิวบาฟาร์มา ซึ่งทำหน้าที่ผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในชื่อ "อับดาลา" และ "โซเบอรานา 02" ที่สถาบันฟินเลย์ หนึ่งในองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พัฒนาร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติของคิวบา เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้เผยแพร่สถิติ จำนวนชาวคิวบาประมาณ 2.5 ล้านคน จาก 11 ล้านคน ฉีดวัคซีนครบแล้ว นับตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีเพียง 21,000 คน หรือเพียง 0.8% ที่ล้มป่วย

 

ขณะที่ 99 คน หรือ 0.003% ของผู้ที่รับวัคซีนตัวใดตัวหนึ่งได้เสียชีวิต ซึ่งในทางสถิติถือว่าน้อยมาก และผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าวัคซีนทั้งสองชนิดมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเชื้อไวรัสโคโรนาได้เป็นอย่างดี รวมถึงเชื้อเดลตา และน่าจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่าย นำไปสู่การเพิ่มกำลังการผลิตวัคซีนทั้งสองชนิด ซึ่งต้องฉีดสามเข็ม คิวบาโชว์สถิติ วัคซีนผลิตเองต้านสายพันธ์ุเดลต้า

ทั้งนี้ วัคซีนอับดาลา ซึ่งผลิตโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า "ซับยูนิต" คือใช้โปรตีนบางส่วนของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ปรากฏผลในเบื้องต้นตามการทดสอบทางคลินิก มีประสิทธิภาพ 92.28% ส่วนวัคซีนโซเบอรานา 02 เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตัวแรกของโลก ซึ่งใช้เทคโนโลยีคอนจูเกต ผลิตจากส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัสโคโรนา มีประสิทธิภาพ 62% หลังการฉีด 2 โด๊ส แต่เมื่อมีการฉีดกระตุ้นเข็มที่สาม หรือ "บูสเตอร์" ที่เรียกว่า "โซเบอรานา พลัส" มีประสิทธิเพิ่มขึ้นเป็น 91.2%