เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างที่ทำงานอยู่ด่านหน้า รพ.ศรีสะเกษ ดีใจได้เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิ วันนี้ 1,500 โดส และจะทยอยจนครบ 5,000 โดสในเดือนนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ โรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานอยู่ด่านหน้าในการตรวจคัดกรอง เฝ้าระวัง รักษา ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ต่างหน้าตาสดใส ชื่นชมและขอบคุณผู้ที่บริจาควัคซีนไฟเซอร์มาให้ทุกคนได้ฉีด กระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ในวันนี้เป็นวันแรก โดยทีมฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้มีการประกาศรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งยาม ทุกคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลศรีสะเกษ ให้ทราบว่าตนเองมีชื่อฉีดในช่วงเวลาใด เริ่มต้นในวันนี้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 09.00 น. เป็นช่วงแรก จากนั้นก็จะกำหนดทุกชั่วโมงเพื่อจัดเวลาในการนั่งพักคอย พร้อมสลับการทำงานจากเวรประจำให้มาฉีดวัคซีนกันได้ครบถ้วน
หมอพยาบาลศรีสะเกษ ดีใจได้รับการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3

หมอพยาบาลศรีสะเกษ ดีใจได้รับการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3

 

เฉพาะโรงพยาบาลศรีสะเกษในวันนี้วันแรกกำหนดฉีดทั้งหมด 1,500 โดส เป็นการฉีดพร้อมกันของโรงพยาบาลทั้ง 22 อำเภอ 22 โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ โดยเบื้องต้นได้รับการจัดสรรวัคซีนมาให้จำนวน 5,000 โดส ก่อนเป็นเบื้องต้น และจะทยอยมาในสัปดาห์หน้าอีกละลอกหนึ่ง หรือจนกว่าจะครบบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในจังหวัดศรีสะเกษ ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์ ทั้งพยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งลูกจ้างที่ทำงานอยู่ด่านหน้าต่างดีใจชื่นชมขอบคุณที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่สามเป็นการกระตุ้นในวันนี้
หมอพยาบาลศรีสะเกษ ดีใจได้รับการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3

หมอพยาบาลศรีสะเกษ ดีใจได้รับการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3

 

โดย นายแพทย์ ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เปิดเผยว่า วันนี้ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษได้มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เป็นวันแรก ซึ่งเป็นการฉีดกระตุ้นในเข็มที่สามสำหรับ บุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยวันนี้จะทำการฉีดทั้งหมด 1,500 คน ซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าพี่ทำงานด่านหน้า แม้กระทั่งช่างไฟฟ้า ช่างประปา หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดโดยตรง โดยวัคซีนไฟเซอร์ที่ถูกส่งมาในจังหวัดศรีสะเกษจำนวน 5,000 กว่าโดส ซึ่งได้ถูกกระจายไปทั้ง 22 อำเภอ 22 โรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษเพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ที่อยู่ด่านหน้าทั้งหมด ซึ่งนี่เป็นรอบแรกและในรอบต่อไปจะมีวัคซีนไฟเซอร์ส่งเข้ามาเพิ่มเติมในราวสัปดาห์หน้าซึ่งก็จะได้ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมด ที่มีรายชื่อตามที่แจ้งเข้ามา ซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่บริจาควัคซีนไฟเซอร์มาให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าในครั้งนี้ด้วย

หมอพยาบาลศรีสะเกษ ดีใจได้รับการฉีดไฟเซอร์เข็ม 3

ข่าว/พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์