คนจน-ไร้ที่พึ่งเฮ ! พม. เปิดช่องทางออนไลน์ให้ผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (11 ส.ค.) มีรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกนโยบายให้เปิดช่องทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งแบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท

โดยหลังจากที่ประชาชนผู้มีสิทธิลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) จะโทรกลับเพื่อติดต่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตามหลักและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงตามที่กรอกไว้ในระบบ


จากนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 หรือไม่


ช่องทางลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน


-ผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
-ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก
-เป็นผู้ป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง
-เป็นผู้พิการ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
-ประสบปัญหายากลำบากไม่สามารถดูแลครอบได้
-เป็นคนไร้ที่พึ่ง

ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงิน


1.สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3.ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4.ตรวจสอบความถูกต้อง และ “กดบันทึกข้อมูล”


ช่องทางลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการรับเงิน


1.เลือกเมนู “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หรือ สแกน QR Code
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ
3.กรอกวันเดือนปีเกิดของผู้ที่ต้องการตรวจสอบสถานะ เช่น 21/10/2550 (กรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4.กดตรวจสอบสถานะ
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด