ดีเดย์เปิดประชุมสภาฯ 18 ส.ค.นี้ ลุยถกงบประมาณ 65 ต่อให้เสร็จตามกรอบเวลากำหนด เคาะประชุม 3 วันต่อเนื่องจนเสร็จปิดสมัยประชุม ย้ำสมาชิกทุกคนต้องทำตามหน้าที่ แม้บ้านอยู่เหนือจรดใต้ 

6 สิงหาคม 2564 นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ได้มีดำริภายหลังได้หารือกับ 2 รองประธานรัฐสภา และผู้นำฝ่ายค้าน ให้มีการงดประชุมสภาฯ ในวันที่ 11 ส.ค. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 รวมทั้งข้อกำหนดของ ศบค. ที่ต้องการจำกัดการเคลื่อนย้ายบุคคล โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด เข้า-ออก ในพื้นที่สีแดงเข้ม เช่น กรุงเทพมหานคร ที่เป็นที่ตั้งของรัฐสภา

 

ทั้งนี้ ได้แจ้งไปยังวิปทั้งสองฝ่ายแล้ว ซึ่งต่างก็เห็นด้วยกับดำรินี้ ดังนั้น สภาฯจะเปิดประชุมอีกครั้งในวันที่ 18 ส.ค. ซึ่งกำหนดให้เป็นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 2 และ 3 อาจต้องใช้เวลา 3 วัน คือ ระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.

 

18 ส.ค.เปิดสภาผู้แทนราฎรลุยถกงบประมาณ 65

 

สำหรับ พ.ร.บ. งบประมาณนี้ มีความจำเป็นที่จะต้องประชุม เพราะเป็นเรื่องสำคัญของประเทศ เพื่อนำงบประมาณมาบริหารประเทศ และเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขของเวลาพิจารณา ต้องให้แล้วเสร็จใน 105 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 29 ส.ค. นี้ ซึ่งในการประชุมแน่นอนว่าจะต้องมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่รัดกุมและเข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งทางสภาฯ จะได้กำหนดต่อไป

ส่วนเรื่องการเดินทางมาประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตอนนี้ได้มีประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ ให้งดเที่ยวบินเข้า-ออกในพื้นที่สีแดงเข้มไว้ก่อน และยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะเปิดให้บินได้ ดังนั้น สมาชิกต้องเดินทางมาประชุมด้วยรถส่วนตัว ซึ่งอาจจะต้องเจอกับจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดต่างๆ ตามข้อกำหนดของ ศบค. โดยกรณีนี้ ประธานสภาฯ มีดำริให้เลขาธิการสภาฯ มีหนังสือไปยังปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้แจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการขอผ่อนผันเงื่อนไขใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองของสมาชิกในการเดินทางมาประชุมสภาฯ

 

อย่างไรก็ดี ต่อมาทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือตอบกลับมายัง สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ว่ากระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับ ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีการตรวจคัดกรองผู้เดินทางข้ามจังหวัดตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 

"เชื่อว่าการเดินทางมาประชุมสภาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คงสามารถทำได้ โดยไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด ส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎร หลังจากเปิดประชุมงบประมาณในวันที่ 18 ส.ค.นี้แล้ว ต่อจากนั้นก็จะมีการประชุมต่อเนื่องทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ จนถึงปิดสมัยประชุมในวันที่ 18 ก.ย. เพื่อเป็นการชดเชยวันที่งดประชุมไปก่อนหน้านี้" นายแพทย์ สุกิจ ระบุ

เมื่อถามว่า จะเป็นอุปสรรคกับ ส.ส. ที่ลงพื้นที่และต้องกลับมาประชุมทุกสัปดาห์หรือไม่ นายแพทย์สุกิจ ยอมรับว่า อาจมีความติดดขัดบ้าง แต่การทำงานสภาฯ ก็ถือเป็นหน้าที่ ซึ่งอาจจะต้องเดินทางมาโดยรถส่วนตัวเพื่อมาประชุมให้ได้ ส่วน ส.ส. ที่อยู่ไกลเช่นภาคเหนือหรือภาคใต้ ที่เดินทางยากลำบากนั้น ก็เป็นสำนึกหน้าที่ของแต่ละคน

 

นอกจากนี้ ประธานรัฐสภา ยังฝากให้กำลังใจไปยังแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์แพทย์หลายๆคน ที่ออกมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ซึ่งทราบว่านายชวน ได้โทรศัพท์ส่วนตัวไปให้กำลังใจกับอาจารย์แพทย์เหล่านั้น ซึ่งอาจารย์แพทย์ไม่ได้ต้องการชื่อเสียง เพราะมีชื่อเสียงอยู่แล้ว ไม่ได้หวังผลทางการเมือง เพราะไม่ได้เล่นการเมือง

 

"แต่ท่านต้องการให้สังคมไทยมีความเข้าใจต่อโรคที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ เนื่องจากโควิด-19 เป็นโรคระบาดใหม่ ซึ่งข้อมูลการศึกษาโรคยังไม่ครบถ้วน อีกทั้ง มีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆ ดังนั้น การที่ท่านเหล่านั้นได้เอาข้อมูลใหม่ๆ มาเผยแพร่ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคต่อไป" ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ระบุ