ชี้ถึงประโชน์มากมาย ฝันว่าระบบนี้จะถูกนำมาใช้จริงในประเทศเร็ว ๆ นี้ แต่ฝ่ายไม่เห็นด้วยเกรงว่ารายได้จะถูกลด ขณะที่นักวิจารณ์บอกว่าแค่ลดลงเหลือสัปดาห์ละ 52 ชั่วโมงยังทำไม่ได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี ( 5 สิงหาคม ) ชี้ว่าแนวคิดเรื่องการทำงานสัปดาห์ละ 4 วันกำลังได้รับการสนับสนุนมากขึ้นในหมู่ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับที่เพิ่มขึ้นในของเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และรูปแบบการทำงานที่หลากหลายอันเนื่องมาจากการระบาดของโควิด-19

ในการสำรวจความคิดเห็นของผู้หางานจำนวน 4,155 คนโดยบริการทรัพยากรบุคคล " ซารามิน "  83.6 % ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าพวกเขามีมุมมองเชิงบวกต่อการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์

เหตุผลสูงสุดที่ทำให้ชอบการทำงาน  4 วันต่อสัปดาห์คือความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ( 72.4 % ) แนวคิดเรื่องความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานกำลังแพร่หลายในเกาหลี แม้ว่าชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยของประเทศจะยาวนานกว่าสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD อย่างมาก และผลิตภาพแรงงาน ก็ยังคงอยู่ในระดับครึ่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

สำหรับเหตุผลอื่น ๆ ที่อ้างถึงในการสำรวจ ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการผลิตที่สูงขึ้นเนื่องจากการพักผ่อนที่เพียงพอ (51.7 %) , สุขภาพที่ดีขึ้น (32.1 %) ,การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวันหยุดมากขึ้น (21.2 % ) และเวลาสำหรับการดูแลเด็กที่มากขึ้น (20.1 %)

แรงงานเกาหลีใต้สนใจระบบทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ชี้มีสมดุลทำงานและพักผ่อน

จากผู้ตอบแบบสอบถาม 682 คนที่ต่อต้านการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์  60.4 % บอกว่าการเปลี่ยนไปใช้ระบบดังกล่าวอาจส่งผลให้มีการปรับลดค่าจ้าง , 45.3 % บอกว่าจะสร้างความเครียดในที่ทำงานมากขึ้นเนื่องจากปริมาณงานยังคงเท่าเดิม ,
19.6 % อ้างถึงผลผลิตที่ลดลงเนื่องจากมีวันหยุดเพิ่มขึ้น และ 15.4 % บอกว่าจะทำให้เกิดความรู้สึกของการถูกทอดทิ้งในหมู่คนที่ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์

ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 89.4% บอกว่าพวกเขาจะพิจารณาข้อเสนองานจากบริษัทที่ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ สำหรับการลดค่าจ้างที่เป็นไปได้อันเนื่องมาจากชั่วโมงการทำงานที่สั้นลงนั้น 72.3 % บอกว่าพวกเขายอมรับการปรับลดค่าจ้างได้ถึง 7.6 %

บรรดาผู้ที่บอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับข้อเสนองานดังกล่าวอ้างถึงค่าจ้างที่ต่ำกว่าเป็นเหตุผลหลัก ( 71.9 % ) พวกเขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้น (32.2 % ) , โอกาสในการเรียนรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานน้อยลง (14.1 % ) และการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (13.4 % )

นักวิจารณ์บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะมาหารือเกี่ยวกับการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ เนื่องจากระบบการทำงาน 52 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเปิดตัวไปในปี 2561 ก็ยังไม่ได้รับการดำเนินการอย่างเต็มที่

รัฐบาลได้ดำเนินการหลากหลาย รวมทั้งเรื่องสิ่งจูงใจและบทลงโทษ เพื่อเร่งให้มีการใช้ระบบการทำงานสัปดาห์ละ 52 ชั่วโมง แต่ก็ยังคงได้รับการร้องเรียนและรายงานเกี่ยวกับการละเมิด ในขณะที่นายจ้างบางรายอ้างว่าการนำระบบนี้มาใช้อย่างเข้มงวดนั้น นำไปสู่การหยุดชะงักในการผลิต การขาย ส่วนต้นทุนแรงงานก็สูงขึ้น

แรงงานเกาหลีใต้สนใจระบบทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ชี้มีสมดุลทำงานและพักผ่อน

กระทรวงการจ้างงานและแรงงาน อ้างถึงข้อมูลของ OECD ปี 2562 บนเว็บไซต์ของกระทรวงว่า พนักงานเกาหลีทำงาน 1,957 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ณ ปี 2562 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ที่ 1,626 ชั่วโมง

ซารามิน บอกว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 62.6 % คิดว่าจะมีการนำระบบทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์มาใช้ในเกาหลี โดยส่วนใหญ่คาดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นภายในปี 2568

การสำรวจยังพบว่า หากมีบริษัทมากขึ้นที่ใช้ระบบทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ผู้ตอบแบบสอบถามคาดว่าสังคมเกาหลีจะหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และหล่อหลอมวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นผลิตภาพ ในขณะที่อุตสาหกรรมการพักผ่อนจะขยายตัวเมื่อผู้คนมีเวลาว่างมากขึ้น

ปัจจุบัน มีบริษัทเกาหลีไม่กี่แห่งที่นำระบบการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์มาใช้ และบรรดานักการเมืองก็ได้เริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบใหม่นี้ เนื่องจากมองว่ามันอาจเป็นปัญหาที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ความสนใจ 

แรงงานเกาหลีใต้สนใจระบบทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน ชี้มีสมดุลทำงานและพักผ่อน

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด