หลังจากที่ "เต่ากระ" ได้ขึ้นวางไข่ บริเวณเกาะทะลุ อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ล่าสุดวันนี้ จนท.ได้รายงานว่าไข่เต่าฟักออกเป็นตัวเพิ่มอีก 245 ตัว และยังพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระแต่ไม่พบตัวแม่เต่ากระ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่าได้รับรายงานจาก นายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม กรณีพบการฟักตัวของลูกเต่ากระ โดยเมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม พบการฟักตัวของลูกเต่ากระ จำนวน 2 รัง หลังจากได้รับคำสั่งให้ลาดตระเวนการขึ้นวางไข่ของเต่ากระในพื้นที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม และเฝ้าติดตามการฟักไข่ของเต่ากระอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา

"เต่ากระ" ฟักตัวเพิ่ม 245 ตัว พบแม่เต่าวางไข่ใหม่รังที่ 19 จำนวน 134 ฟอง

"เต่ากระ" ฟักตัวเพิ่ม 245 ตัว พบแม่เต่าวางไข่ใหม่รังที่ 19 จำนวน 134 ฟอง

โดยรังที่ 1 พบเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564 แม่ศรีจันทร์ ขึ้นวางไข่ทั้งหมด 148 ฟอง เป็นรังที่ 1 จำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด 145 ตัว ไข่ลม 3 ฟอง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัว 60 วัน อัตราการรอดตาย 98 % ของแม่ศรีจันทร์ นับเป็นรังที่ 5 ของการฟักออกมาเป็นตัว รังที่ 2 พบเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2564 จำนวนไข่ทั้งหมด 108 ฟอง (ไม่ทราบแม่) จำนวนเต่าที่ฟักออกเป็นตัวทั้งหมด 101 ตัว ไข่ลม 7 ฟอง ระยะเวลาที่ใช้ในการฟักออกเป็นตัว 60 วัน อัตราการรอดตาย 94 % นับเป็นรังที่ 6 ของการฟักออกมาเป็นตัว รวมจำนวน 2 รัง ทั้งหมด 246 ตัว ซึ่ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ได้นำไปอนุบาลไว้ก่อนเพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

"เต่ากระ" ฟักตัวเพิ่ม 245 ตัว พบแม่เต่าวางไข่ใหม่รังที่ 19 จำนวน 134 ฟอง

"เต่ากระ" ฟักตัวเพิ่ม 245 ตัว พบแม่เต่าวางไข่ใหม่รังที่ 19 จำนวน 134 ฟอง

นอกจากนี้ เวลาประมาณ 09.15 น. เจ้าหน้าที่ยังพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระ แต่ไม่พบตัวแม่เต่ากระ ขึ้นวางไข่บริเวณอ่าวเทียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เจ้าหน้าที่จึงทำการขุดหลุมรังไข่ ทำการย้ายรังไปไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยจากสัตว์ที่จะเข้ามากินไข่เต่าและน้ำทะเลที่อาจท่วมถึงในช่วงเวลาน้ำทะเลขึ้นสูง โดยนับเป็นรังที่ 19 มีจำนวนไข่สมบูรณ์ทั้งหมด 134 ฟอง ขนาดหลุมวางไข่ ความกว้าง 23 เซนติเมตร ความลึก 42 เซนติเมตร ทั้งนี้ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง

"เต่ากระ" ฟักตัวเพิ่ม 245 ตัว พบแม่เต่าวางไข่ใหม่รังที่ 19 จำนวน 134 ฟอง

"เต่ากระ" ฟักตัวเพิ่ม 245 ตัว พบแม่เต่าวางไข่ใหม่รังที่ 19 จำนวน 134 ฟอง