พาณิชย์ขอนแก่น ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ 18 คัน ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ครอบคลุม 26 อำเภอ เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนช่วงโควิด19

3 สิงหาคม 2564 ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นานสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และคณะทำงานกำกับดูแลและประสานงานโครงการรถ Mobile พาณิชย์ ...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดขอนแก่น ร่วมปล่อยขบวนรถ โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดขอนแก่น

ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ขอนแก่น ลดราคา ช่วยประชาชน
       
เพื่อเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสcovid-19 นำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด มาจำหน่าย จำนวน 18 คัน ระยะเวลา 30 วัน ระหว่าง วันที่ 31 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2564 โดยจำหน่ายคันละ 2 จุด/วัน รวมเป็น 1,080 จุด ครอบคลุม 26 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยนำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ เช่น ไข่ไก่ ราคาแผงละ 79 บาท ข้าวสารหอมมะลิ ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 120 บาท น้ำตาลทรายขนาด 1 กิโลกรัม ราคา 20 บาท น้ำมันปาล์มขนาด 1 ลิตร ราคา 43 บาท และยังมีสินค้าอุปโภค บริโภค จำเป็นอื่นๆ 

ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ขอนแก่น ลดราคา ช่วยประชาชน
 

พร้อมสินค้าชุมชน สินค้าเกษตร จำนวน 75 รายการ 6 หมวดสินค้า ลดสูงสุดถึง 60 % ได้แก่ หมวดเครื่องปรุงรส จำนวน 12 รายการ ลด 9 - 60 % หมวดผลิตภัณฑ์ซักล้าง จำนวน 5 รายการ ลด 15-42 % หมวดผลิตภัณฑ์สำหรับร่างกาย จำนวน 7 รายการ ลด 8-4 12% หมวดอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 45 รายการ ลด 7 -40 เปอร์เซ็นต์ หมวดของใช้ประจำวัน จำนวน 5 รายการ ลด 16-27 % หมวดยารักษาโรค จำนวน 1 รายการ ลด 25%  เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ขอนแก่น ลดราคา ช่วยประชาชน ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ขอนแก่น ลดราคา ช่วยประชาชน
      
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า โครงการ “โมบายพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในเรื่องค่าครองชีพ ช่วยดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนโดยการลดค่าใช้จ่าย สินค้า ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยรถโมบายจะวิ่งกระจายรวมทั้งสิ้น 18 คัน ครอบคลุม 26 อำเภอ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ ให้ประชาชนได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ไปใช้ในครัวเรือน และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ขอนแก่น ลดราคา ช่วยประชาชน ปล่อยขบวนรถโมบายพาณิชย์ขอนแก่น ลดราคา ช่วยประชาชน

โดย – พรพรรณ เพ็ชรแสน