แม่ฮ่องสอน - พาณิชย์แม่ฮ่องสอน ขับเครื่องโครงการรถ mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคราคาต่ำกว่าตลาดถึง 40 เปอร์เซ็นต์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด

 

โดย ทศพล บุญพัฒน์

 

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 30 กรกฎาคม 2564  ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการรถ mobile พาณิชย์! ลดราคา ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ลดการเดินทางของประชาชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีการนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าชุมชนมาจำหน่ายผ่านรถโมบาย กว่า 70 รายการ และสินค้าจำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด 40 เปอร์เซ็นต์ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่น้ำมันพืช น้ำตาลทรายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เป็นต้น

“รถโมบายพาณิชย์”สินค้าราคาถูก-ช่วยปชช.ช่วงโควิด
 

ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรถโมบายพาณิชย์ จำนวน 5 คัน ที่คอยให้บริการอำนวยความสะดวกในการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพให้กับประชาชนในทุกอำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอละ 60 จุด อำเภอปาย 40 จุด อำเภอแม่สะเรียง 52 จุด อำเภอปางมะผ้า 20 จุด และอำเภอสบเมย 8 จุด ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคมถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยแบ่งเวลาเดินรถ 2 รอบใน 1 วัน รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. และรอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 -16.00 น. อีกทั้งสามารถเช็ครายละเอียดเส้นทางเดินรถโมบายโดยสแกน QR Code ได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อีกด้วย

 

“รถโมบายพาณิชย์”สินค้าราคาถูก-ช่วยปชช.ช่วงโควิด