นครศรีธรรมราช - กรมการค้าภายในโอน 50 ล้านบาท ให้จังหวัดกระจายมังคุด 16,950 ตัน ออกนอกแหล่งผลิตโดยเร่งด่วน สนับสนุนค่าจัดส่งขายผ่านไปรษณีย์ 2,000 ตัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 29 กรกฎาคม 2564 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดการแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำอย่างรุนแรง โดยวานนี้ และวันนี้หลายพื้นที่มาคาเพียงกิโลกรัมต่ำกว่า 10 บาท โดยยังไม่หักค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว โดยมีราคาต่ำสุดที่ 4 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ค่าเก็บเกี่ยวกิโลกรัมละ 2-3 บาท เกษตรกรได้เพียง 1-2 บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้น

กรมการค้าภายในโปรย50 ล้าน ส่งมังคุดออกสู่ตลาด
            
สำหรับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีแปลงมังคุดทั้งหมด 96,159 ไร่ กระจายอยู่ในพื้นที่ 21 อำเภอ โดยมีพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วจำนวน 90,016 ไร่ และในปี 2564 คาดว่าจะ ให้ผลผลิตในฤดูกาลประมาณ 57,245 ตัน แยกเป็น มังคุดคุณภาพส่งออกปริมาณ 30,340 ตัน มังคุดจำหน่ายภายในประเทศ ปริมาณ 17,746 ตัน และมังคุดตกเกรด ปริมาณ 9,159 ตัน

กรมการค้าภายในโปรย50 ล้าน ส่งมังคุดออกสู่ตลาด
            

ส่วนกรณีการหยุดรับซื้อผลผลิตมังคุดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า จังหวัดได้ขอความร่วมมือ จุดรวบรวมผลผลิต (ล้ง) ให้แจ้งเกษตรกรทราบล่วงหน้า ขณะที่สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 นั้น จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวแล้ว รวมทั้งได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังกรมกาค้าภายใน เพื่อช่วยระบายผลผลิตออกนอกพื้นที่ จำนวน 11,000 ตัน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการให้กับจุดรวบรวมผลผลิตในอัตรา 3 บาทกิโลกรัมด้วย

กรมการค้าภายในโปรย50 ล้าน ส่งมังคุดออกสู่ตลาด
                
นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย “ผู้สื่อข่าว”  ว่าปัญหาหลักเกิดจากผลกระทบจากการระบาดของโรควิดและมาตรการควบคุมป้องกันของทุกประเทศ ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มีแนวทางมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยกระจายมังคุดในประเทศ คือ1. เชื่อมโยงและกระจายมังคุดออกนอกแหล่งผลิต โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการแก่ศูนย์กระจายในจังหวัดแหล่งผลิตกิโลกรัมละ 3 บาท

กรมการค้าภายในโปรย50 ล้าน ส่งมังคุดออกสู่ตลาด
                

ซึ่งกรมการค้าภายในโอนเงินให้จังหวัดดำเนินการเพื่อกระจายมังคุดในภาคใต้จำนวน 50,850,000 บาท เพื่อกระจายมังคุดจำนวน 16,950 ตัน ออกนอกแหล่งผลิตอย่างเร่งด่วน 2. สนับสนุนค่าขนส่ง สำหรับผลไม้ที่ส่งขายผ่านไปรษณีย์ จำนวน 200,000 กล่องๆ ละ 10 กก. เพื่อช่วยกระจายผลไม้ 2,000 ตัน โดยได้จัดส่งกล่องพร้อมสติ๊กเกอร์ให้จังหวัดต่างๆ แล้ว

กรมการค้าภายในโปรย50 ล้าน ส่งมังคุดออกสู่ตลาด
             
3. เชื่อมโยงผู้รับซื้อของกรมการค้าภายในช่วยเร่งระบายมังคุดเกรดรอง/ตกเกรด ออกจากแหล่งผลิตโดยเร่งด่วนกรณีเกิดปัญหาระบายมังคุดไม่ทันในบางพื้นที่.

กรมการค้าภายในโปรย50 ล้าน ส่งมังคุดออกสู่ตลาด

ภาพ/ข่าว...กฤษณะ ทิวัตถ์สิริกุล / นครศรีธรรมราช