ประชาชนชาวศรีสะเกษ ปลาบปลื้มใจที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ที่ทรงพระกรุณาพระราชทานวัคซีน ชิโนฟาร์มแก่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ อาคารภายในสวนสาธารณะ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เช้าได้มีพี่น้องประชาชน ที่ได้รับข้อความที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้ในระบบหมอพร้อม ในการนัดหมายให้เดินทางมารับการฉีดวัคซีน ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ทรงพระกรุณาพระราชทานวัคซีน ชิโนฟาร์ม (SINOPHARM) แก่ประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสู้ภัยโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งผู้ที่ได้รับวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้ ล้วนมีความปลาบปลื้มปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น

ประชาชนศรีสะเกษปลาบปลื้มได้ฉีดวัคซีนพระราชทาน

 

ประชาชนศรีสะเกษปลาบปลื้มได้ฉีดวัคซีนพระราชทาน


 

สำหรับวัคซีน ซิโนฟาร์ม (SINOPHARM) ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้รับพระราชทานในวันนี้ มีจำนวน 10,000 โดส เพื่อฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ ในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ คนขี่สามล้อ คนขับวินจักรยานยนต์รับจ้าง แม่ค้า พ่อค้า ผู้พิการ และผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบวัคซีน ซึ่งการได้รับพระราชทานวัคซีนชิโนฟาร์มในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีต่อโรงพยาบาลศรีสะเกษ บุคลากรทางการแพทย์ โดยเฉพาะประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ

ประชาชนศรีสะเกษปลาบปลื้มได้ฉีดวัคซีนพระราชทาน

 

ในวันนี้โรงพยาบาลศรีสะเกษ จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้มีการลงทะเบียนนัดหมาย พร้อมผ่านเจ้าอาวาสวัด ผู้นำชุมชน ในการนำกลุ่มพระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2,000 คน มารับการฉีดวัคซีน รับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติ ทั้งก่อน และหลังการฉีดวัคซีน ในขณะนั่งพักคอยดูเให้สังเกตุอาการอย่างน้อย 30 นาที จึงจะอนุญาตให้บุตรหลานพาเดินทางกลับบ้านได้ ส่วนครั้งต่อไปจะนัดหมายวันไหนจะได้แจ้งตามระบบหมอพร้อม และผ่านผู้นำชุมชน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง

ประชาชนศรีสะเกษปลาบปลื้มได้ฉีดวัคซีนพระราชทาน

ข่าว พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์