เวทีประชุมกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 44 เริ่มแล้ว โดยใช้การประชุมทางไกลแบบเต็มรูปแบบ ระหว่างวันที่ 16-31 ก.ค.นี้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยไทยเดินหน้าผลักดันแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารทิปโก้ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 10 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conferece) ตามแนวปฏิบัติที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด และลดการแพร่กระจายของเชื้อไรัสโควิด-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่าง

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44

สำหรับคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลกนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ "นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงปารีส เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการมรดกโลก โดยคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นรองหัวหน้าคณะ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาติพร้อมด้วยผู้แทน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 มีวาระการพิจารณาที่สำคัญของไทย คือ การนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ซึ่งไทยมีความพยายามในการผลักดันการขึ้นทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเสนอให้พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานต่อศูนย์มรดกโลก ณ กรุงปารีส เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น 

ข่าว : ไตรรัตน์ เอกอัครบัณฑิต

ภาพ : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44