เชียงใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาม่อนแจ่มรุกที่ดินป่าสงวนแม่ริม ระบุเข้าข่ายผิดกฎหมาย 115 ราย อยู่ระหว่างดำเนินคดี 24 ราย รื้อถอน 9 ราย ใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ 82 ราย แนะทำแผนแม่บทบริหารจัดการ ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้มีการทำการเกษตรตาม หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

.

ดำเนินคดีรีสอร์ทม่อนแจ่ม24รายรุกที่ป่า

                 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564ที่ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมในพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลโป่งแยงและตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1Aที่ต้องรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะแต่ถูกชาวบ้านในพื้นที่รุกล้ำที่ดินสร้างรีสอร์ท เพื่อรับนักท่องเที่ยวซึ่งอาจส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน


ดำเนินคดีรีสอร์ทม่อนแจ่ม24รายรุกที่ป่า

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)ได้ลงพื้นที่สำรวจสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายในพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่ามีสถานประกอบการที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทั้งหมด จำนวน 115 ราย แบ่งออกเป็นพื้นที่ที่ปล่อยให้มีการซื้อขาย รวมทั้งขยายพื้นที่โดยไม่ขออนุญาตจำนวน 33 รายซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินคดี 24 ราย และรื้อถอนแล้ว 9 ราย ส่วน 82 รายนั้นเป็นพื้นที่ของชาวบ้านแต่นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์


ดำเนินคดีรีสอร์ทม่อนแจ่ม24รายรุกที่ป่า

ดังนั้นทางหน่วยงานที่เกี่ยวจึงได้หารือแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจะมีการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการบนพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียงตามหลักการทางวิชาการอ้างอิง เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษและสิ่งปฏิกูล รวมถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ให้มีการทำการเกษตรตามแนวทางของโครงการหลวงหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ /การฝึกอบรมและยึดถือกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ดำเนินคดีรีสอร์ทม่อนแจ่ม24รายรุกที่ป่า

ทั้งนี้การอนุรักษ์และการดำเนินการต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยนอกจากนี้ ยังได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ป้องปรามและควบคุมพื้นที่ม่อนแจ่มและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้มีการทำผิดกฎหมายเพิ่มเติมอีกด้วย


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด