น่าน - ผบ.มทบ.38 เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็มที่ 2 ร่วมบุคลากรทางการแพทย์ ทหาร ตำรวจ ปกครอง อสม.ด่านหน้า เช้า- บ่าย 800 คน ที่โรงพยาบาลน่าน เผยที่ผ่านมาพบอาการข้างเคียงเล็กน้อย 20 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 โดยมีพญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.โรงพยาบาลน่าน นพ.วสันต์ แก้ววี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ นำบุคลากรทางการแพทย์ มาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูง ประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 38 ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน อาสาสมัคร ฝ่ายปกครองที่มีความเสี่ยงด่านหน้า จำนวน 2 รอบ เช้า-บ่าย 800 คน เพื่อสร้างความมั่นใจ ในความปลอดภัยในการฉีดวัคซีน โดยที่ผ่านมาพบอาการข้างเคียงเล็กน้อย 20 รายฉีด"ซิโนแวค"เข็ม2-พบอาการข้างเคียงเล็กน้อย


พญ.อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผอ.โรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ขั้นตอนการปฏิบัติในการฉีดวัคซีนซิโนแวค  มี 8 ขั้นตอน จุดที่ 1 ลงทะเบียนทำบัตร จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน จุดที่ 3 คัดกรอง/ ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอม การรับวัคซีน จุดที่ 4 รอวัคฉีดซีน จุดที่ 5 ฉีดวัคซีน จุดที่ 6 พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกน Line Official account "หมอพร้อม" จุดที่ 7 จุดตรวจสอบก่อนกลับพร้อมกับเอกสาร การปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน รับเอกสารใบนัด เข็มที่ 2 ขั้นตอนที่ 8 ได้รับการยืนยันผ่าน Line "หมอพร้อม" ผู้ที่ฉีดวัคซีนชุดแรก วันแรก ทั้ง 24 คน หลังจากพักสังเกตอาการ 30 นาที

ฉีด"ซิโนแวค"เข็ม2-พบอาการข้างเคียงเล็กน้อย

พล.ต.รุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 กล่าวว่า เพื่อสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายจากการติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ได้มารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากเข็มแรกไม่มีอาการข้างเคียง ดื่มน้ำมากๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนอย่าลังเลเพื่อชาติบ้านเมืองมาฉีดวัคซีนกันมากๆ

ฉีด"ซิโนแวค"เข็ม2-พบอาการข้างเคียงเล็กน้อย      นายกิติศักดิ์ แก้วนิ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงพยาบาลน่านได้รับวัคซีนซิโนแวค จำนวน 1,800 โดส ฉีดกลุ่มเป้าหมาย 900 คน (คนละ 2 เข็ม) ทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนปกติ ไม่มีอาการข้างเคียง ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ สร้างภูมิต้านทาน และได้เชื่อมั่นว่ามีความปลอดภัยจากการวัคซีนป้องกันโควิด-19 


ฉีด"ซิโนแวค"เข็ม2-พบอาการข้างเคียงเล็กน้อย


    

  ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับโรงพยาบาลน่าน กว่า 5,000  คน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง และกลุ่มในนามขององค์กร โดยในเดือนมิถุนายน โรงพยาบาลน่าน จะเปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวันไม่เว้นวันหยุด ประมาณวันละ 1,000 คน ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์  โดยจังหวัดน่านมีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว กว่า 2,500 คนฉีด"ซิโนแวค"เข็ม2-พบอาการข้างเคียงเล็กน้อยส่วนสถานการณ์โควิด- 19  จ.น่าน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. มีผู้ติดเชื้อสะสม 120 ราย มีผู้ป่วยกำลังรักษาอยู่ 8 ราย ณ โรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลสนาม 0 ราย รักษาหายสะสม 111 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย

ฉีด"ซิโนแวค"เข็ม2-พบอาการข้างเคียงเล็กน้อย