สงขลา - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ชงเรื่องถึง สปสช. พิจารณาช่วยค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคโควิด-19 แก่พนักงานขับรถบรรทุกผ่านด่านปาดังเบซาร์ ด่านสะเดา และด่านประกอบ เพื่อช่วยผู้ประกอบการโลจิสติกส์ลดภาระค่าใช้จ่าย ทั้งยังมีมติบรรจุพนักงานขับรถบรรทุกให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในการเข้ารับวัคซีนต้านโควิด - 19 ในลำดับถัดไป

24 มีนาคม 2564 ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ ผลการดำเนินงานโรคโควิด-19 และร่วมพิจารณาร่างคำสั่งมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา เปิดเผยว่า สิ่งที่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ขอมาประเด็นแรกคือเรื่องของค่าใช้จ่ายเนื่องจากตอนนี้เรามีต้นทุนในการบริหารจัดการมางฝ่ายการแพทย์ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากมันยังไม่สามารถที่จะยกเว้นได้ แต่ว่าเราจะขยายเวลาการตรวจให้จากเดิม ตรวจทุก14 วัน ที่ประชุมมีมติขยายเวลาให้ทุก 30 วัน ซึ่งเท่ากับลดต้นทุนไปครึ่งหนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศมาเลเซียดีขึ้น ก็จะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการเป็นการสุ่มตรวจแทน

ผู้ว่าฯ สงขลา บรรจุพขร.บรรทุก เป็นกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน

ผู้ว่าฯ สงขลา บรรจุพขร.บรรทุก เป็นกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน

โดยในส่วนแนวทางที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เราให้ทางสาธารณสุขประสานกับ สปสช. ว่าจะมีงบประมาณมาสนับสนุนในส่วนนี้บ้างหรือไม่ ได้เท่าไหร่ หากได้คำตอบจาก สปสช.แล้วก็จะได้นำมาพิจารณากันต่อว่า สปสช.ช่วยเท่าไหร่ส่วนที่เหลือเอกชนสมทบเท่าไหร่ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสปสช. ก่อน
ประเด็นต่อมาเรื่องของการตรวจแต่เดิมที่ตรวจทุกวันอังคารและพฤหัส ตอนนี้ที่ประชุมเห็นสมควรให้เปิดจุดตรวจได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงบ่าย และให้โรงพยาบาลปาดังเบซาร์และโรงพยาบาลสะเดาได้จัดชุดตรวจและบุคลากรทางการแพทย์ให้บริการตามวันและเวลาดังกล่าว แต่ระยะต่อไปก็ต้องดูปริมาณของผู้เข้ารับการตรวจอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้มีคนขับรถบรรทุกที่อยู่ในระบบตรวจแล้ว 2,121 ราย จากจำนวนพนักงานขับรถทั้งหมดกว่า 3,000 ราย ระยะต่อไปถ้าจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเหลือน้อยแล้วก็อาจจะพิจารณาลดวันตรวจต่อไป

ผู้ว่าฯ สงขลา บรรจุพขร.บรรทุก เป็นกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน

ผู้ว่าฯ สงขลา บรรจุพขร.บรรทุก เป็นกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน

ส่วนเรื่องที่ 3 ที่ทางผู้ประกอบการขอมาก็คือเรื่องกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเข้ารับการพิจารณาในการรับวัคซีน อันนี้ทางฝ่ายสาธารณสุขก็จะไปพิจารณาเพื่อบรรจุเอากลุ่มนี้เข้าไปในกลุ่มเสี่ยงในลำดับถัดจากที่ได้มีการวางกรอบไว้แล้ว เช่นบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ส่วนกลุ่มพนักงานขับรถก็จะบรรจุไว้ในลำดับถัดไปจากกลุ่มแรกที่สาธารณสุขกำหนด
"แต่ผมเชื่อว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะมีวัคซีนเข้ามาเยอะมาก เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้รับวัคซีนก็มีค่อนข้างสูง" นายจารุวัฒน์ กล่าว

ผู้ว่าฯ สงขลา บรรจุพขร.บรรทุก เป็นกลุ่มเสี่ยงรับวัคซีน