"ราเมศ รัตนะเชวง" เห็นด้วยกับมติกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้สสร.มาจากการเลือกตั้ง 200 คน เพราะประชาชนจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้น ยันจุดยืนประชาธิปัตย์ค้านแก้ ม.112 ปัดกฎหมายเป็นตัวปัญหา แต่อยู่ที่บุคคล

30 มกราคม 2564 นายราเมศ รัตนะเชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญนั้น พรรคเห็นด้วยกับมติที่ให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ จำนวน 200 คนประเด็นนี้ถือว่าจะมีผลให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ส่วนผู้เชี่ยวชาญในการร่างรัฐธรรมนูญ เชื่อว่าการตั้งกมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญในชั้น สสร. ก็สามารถให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้ แต่น่าเสียดาย คือ ในส่วนของเยาวชน เมื่อให้มีการเลือกตั้งทั้งหมด 200 คน การเข้ามาโดยการเลือกตั้งอาจยากลำบากมากขึ้น แต่ท้ายที่สุดเชื่อว่าจะมีเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแน่นอน และเห็นด้วยกับการใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง เพราะจะทำให้ สสร. แต่ละจังหวัด ได้บุคคลที่หลากหลายมากขึ้น

ส่วนกรณีที่พรรคก้าวไกลชูประเด็นแก้มาตรา 112 นั้น ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีนโยบายแก้มาตราดังกล่าว เพราะมาตรา 112 ไม่ได้สร้างความเสียหายหรือไม่เป็นธรรมให้กับประชาชน หากมองว่าเป็นการกระทำความผิด ก็ให้ว่าไปตามกฎหมาย และเป็นการกระทำความผิดส่วนตัว ไม่ใช่กฎหมายมีปัญหา