สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.ทุ่มจัดงานSME FESTIVAL "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้SME"ภายใต้โครงการจัดงานแสดงสินค้าทั่วประเทศSME FESTใน 10 จังหวัด คาดสร้างรายได้ให้SMEกว่า 35 ล้านบาท คลิกออฟครั้งแรกที่โคราช

14 พฤศจิกายน 2563 ที่ลานไทมุง ตลาดเซฟวัน อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิด "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้SME" โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจำนวน 306 ร้าน กิจการ สินค้า หลากหลายมากมาย อาทิ สินค้าชุมชน สินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ พืช ผัก ผลไม้ อาหารสด อาหารทะเล อาหารแปรรูป สินค้าหัตกรรมพื้นบ้าน ของใช้ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้าน สินค้าของฝากของดีของเด่น ของเมืองโคราช และSMEจากทั่วไทย โดยตลาดนัดชุมชนที่ ลานไทมุง ตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 นี้

สสว.ทุ่มจัดงาน   SME FESTIVAL คาดเงินสะพัด 35 ล้านบาทนายวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการSMEรักษาการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ภายในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้แก่ ปัญหาสงครามการค้า และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถดําเนินธุรกิจหรือประกอบการได้ตามปกติ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ได้ดําเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครบวงจร หรือมาตรการSME2020 จํานวน 8 ด้าน 13 มาตรการ โดย 1 ในมาตรการสําคัญที่จะเป็นการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวคือ มาตรการส่งเสริมด้านการตลาด ด้วยโครงการ จัดงานแสดงสินค้า เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รวมถึงลดผลกระทบจากสถานการณ์การ ระบาดของโรคโควิด-19สสว.ทุ่มจัดงาน   SME FESTIVAL คาดเงินสะพัด 35 ล้านบาท

โดยเร่งฟื้นเศรษฐกิจในประเทศ มุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก เดินหน้าจัดงานแสดงและ จําหน่ายสินค้าSME FESTIVAL "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาสให้SME"ภายใต้โครงการจัดงาน แสดงสินค้าทั่วประเทศSME FESTโดยตั้งเป้าสร้างรายได้ให้SMEกว่า 35 ล้านบาท และจะมีการจัดงาน หมุนเวียนทุกภาคให้เกิดการกระจายรายได้ทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ รวมถึงสร้างประสบการณ์ด้านการตลาดและเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้สามารถเข้าสู่การ แข่งขัน และขยายตลาดได้ โดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทย เป็นผู้ดําเนินการจัดงานดังกล่าว

สสว.ทุ่มจัดงาน   SME FESTIVAL คาดเงินสะพัด 35 ล้านบาท

สําหรับการจัดงานแสดงและจําหน่ายสินค้าSME FESTIVAL "ตลาดนัดชุมชน พลิกวิกฤต สร้างโอกาส ให้SME"จะจัดขึ้นทั้งหมด 10 ครั้งใน 10 จังหวัด ครั้งที่ 1 วันที่ 13-15 พ.ย. 63 ณ ลานไทมุง ตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา ครั้งที่ 2 วันที่ 20-22 พ.ย. 63 ณ ลานด้านหน้าโรงกระดาษไทย จ. กาญจนบุรี ครั้งที่ 3 วันที่ 27-29 พ.ย. 63 ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 วันที่ 4-6 ธ.ค. 63 ณ ลานจอดรถศูนย์ค้าโลตัส จ. สมุทรสงคราม ครั้งที่ 5 วันที่ 11-13 ธ.ค. 63 ณ ลานกิจกรรม ณ กว้านพะเยา ครั้งที่ 6 วันที่ 18-20 ธ.ค. 63 ณ ลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง จ.ลำปาง ครั้งที่ 7 วันที่ 25-27 ธ.ค. 63 ณ ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จ.พัทลุง ครั้งที่ 8 วันที่31 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 ณ ลานกิจกรรมสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 9 วันที่ 13-15 ม.ค. 64 ณ ลานน้ำพญานาค จ.หนองคาย ครั้งที่ 10 วันที่ 22 -24 ม.ค. 64 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดยะลา


สสว.ทุ่มจัดงาน   SME FESTIVAL คาดเงินสะพัด 35 ล้านบาท


โดยกิจกรรมในตลาดนัดชุมชนนอกจากจะได้ช็อปสินค้าราคาถูกแต่มีคุณภาพแล้วยังจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงการละเล่นสไตล์งานวัด คอนเสิร์ตจากศิลปิน การประกวดหนูน้อยSMEการแสดงโปงลาง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีกมากมาย ร่วมทั้งจุดให้บริการการลงทะเบียนรับการ ช่วยเหลือจากภาครัฐกับ 3 มาตรการ ได้แก่ 1.ช้อปดีมีคืนรับส่วนลดสูงสุดภาษีสามหมื่นบาท 2.มาตรการคนละครึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการช้อป 50 เปอร์เซ็นต์ 3. มาตรการเราเที่ยวด้วยกันสนับสนุนให้คนไทยร่วมเที่ยวในเมืองไทยให้ส่วนลดที่พัก อาหาร และตั๋วเครื่องบินสี่สิบเปอร์เซ็นต์อีกด้วย