นพค.52 บุรีรัมย์ ร่วมกับเทศบาลหนองแวง ระดมเครื่องจักรและกำลังพล เร่งซ่อมแซมถนนที่ถูกน้ำเซาะขาดกว่า 10 เมตร บรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านสัญจรได้ตามปกติ หลังชาวบ้านสัญจรผ่านไม่ได้ต้องนำท่อนไม้วางเรียงต่อกันเป็นสะพานเพื่อให้เดินข้ามไปซื้อหาอาหารชั่วคราว

 (20 ต.ค.63)   จากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่น ที่พาดผ่าน ประเทศไทย ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จากน้ำที่ไหลหลาก ท่วมขังบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขัง ล่าสุดมวลน้ำที่สะสมอยู่บนที่สูง ได้ไหลลงสู่ลำน้ำสาขา ส่งผลให้ถนนบริเวณบ้านหนองตาเยา  ตำบลหนองแวง  อำเภอละหานทราย  ถูกน้ำเซาะตัดขาดกว้างกว่า 10 เมตร ชาวบ้านนับร้อยคนต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้ ชาวบ้านต้องช่วยกันตัดไม้มาเรียงต่อกันเพื่อใช้เป็นสะพานเดินข้ามออกไปหาซื้ออาหาร เร่งซ่อมถนนถูกกระแสน้ำเซาะขาด


ล่าสุด พันเอกยุทธนา  บุญแย้ม  ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้มอบหมายให้ร้อยเอกสุรสิทธิ์  แก้วสมบัติ  นายทหารกิจการพลเรือน จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อมรถขุดตัก ยานพาหนะ และเรือท้องแบน ติดเครื่องยนต์   ร่วมกับเทศบาลหนองแวง  นำรถแบ็กโฮขนาดใหญ่ เร่งซ่อมแซมถนนที่ถูกตัดขาด  ด้วยวางท่อระบายน้ำ และถมปิดบนท่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้สะดวกเป็นปกติ   เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน 

เร่งซ่อมถนนถูกกระแสน้ำเซาะขาด

เร่งซ่อมถนนถูกกระแสน้ำเซาะขาด