ก.พัฒนาสังคมฯ จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางครบ 3 เดือน จำนวน 3,000 บาทแล้ว โดยโอนตรงเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ ย้ำประชาชนยังไม่ได้รับ สามารถติดต่อพม.จังหวัด หรือโทรสายด่วนได้ตลอด 24 ชม.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

(21 กรกฎาคม 2563) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา ถึงกรณีการจ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2563 ให้กระทรวงดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว
ทั้งนี้ โดยการจ่ายเงินเยียวยาตรงรายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 ราย ประกอบด้วย 1.เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย 2.ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย และ 3. คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย
นายจุติ กล่าวต่อว่า กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินเยียวยา 3,000 บาท สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์ทั้งสามกลุ่มแล้ว ซึ่งต้องมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิการช่วยเหลือเยียวยาจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

2.เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวง พม. ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิ์อีก โดยหากได้รับเงินอุดหนุนในเดือนพ.ค. 2563 จากช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือในรูปแบบเงินสด ถือว่ามีสิทธิ์ตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวง พม. และ 3.ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2563
สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาในรูปแบบเงินสดนั้น ทางกรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าไปยังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ อปท. จะรีบดำเนินจ่ายเงินแก่กลุ่มเป้าหมายที่รับเงินอุดหนุนรายเดือนเป็นเงินสดอยู่เดิมโดยเร็วที่สุด ไม่เกิน 15 วันทำการ กรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด