"จาตุรนต์"เปิดนโยบายไทยรักษาชาติ เสนอ 10 ปัญหาประเทศที่ต้องเร่งแก้ พร้อมเสนอ 8 มาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ เตรียมทยอยเสนอทุกวันและจะรวบยอดเสนอนโยบายภาพรวมในวันที่ 29 มกราคม นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวว่ามีคำถามมาเยอะว่าเมื่อไหร่ไทยรักษาชาติจะเปิดนโยบาย ก็อยากจะเรียนให้ทราบว่านโยบายนั้นมีพร้อมอยู่แล้วครับ พร้อมขนาดใช้แก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศได้เลย แต่การเปิดนโยบายในการเลือกตั้งครั้งนี้มีรายละเอียดที่ต้องระมัดระวังอยู่มากทั้งข้อกฎหมายใหม่ๆและยุทธศาสตร์ชาติเป็นต้น บางเรื่องถ้าไปเกี่ยวกับงบประมาณก็อาจต้องคำนวณและวิเคราะห์ความคุ้มค่าและชี้แจงแสดงที่มาของงบประมาณด้วย จึงจะทยอยเปิดนโยบายในเรื่องหลักๆที่สคัญมากๆเสียก่อนและบางเรื่องโดยเฉพาะที่ลงรายละเอียดก็อาจต้องรอไว้แถลงกันในโค้งสุดท้ายครับ
ในขั้นนี้ขอเริ่มด้วยการตั้งโจทย์เสียก่อน ประเทศนี้มีปัญหามากมายสะสมมา โพลล์ต่างๆไปถามประชาชนก็ได้ปัญหามาคล้ายๆกัน ผมจึงขอตั้งประเด็นว่า ถ้าจะมีนโยบายแก้ปัญหาประเทศอย่างไร ก็ขอเสนอปัญหาประเทศสัก 10 เรื่อง ดังนี้
1.เศรษฐกิจเติบโตช้า
2.เกษตรกรยากจน/ประชาชนรายได้ตกต่ำ
3.หนี้ครัวเรือนเพิ่ม
4.รวยกระจุก จนกระจาย
5..ส่งออกต่ำ/ท่องเที่ยวลด
6.สังคมเหลื่อมล้ำ
7.ยาเสพติดเกลื่อนเมือง
8.คอรัปชั่นสูง
9.การศึกษาล้าหลัง
10.มลภาวะในเมืองใหญ่
นายจาตุรนต์กล่าวว่าปัญหาเหล่านี้แก้ได้ไทยรักษาชาติมีนโยบาย ตนจะทยอยเสนอตั้งแต่วันนี้ แล้วจะไปเสนอรวบยอดอีกทีในวันที่ 29 มกราคม นี้
นายจาตุรนต์ยังได้เสนอนโยบายเศรษฐกิจของไทยรักษาชาติโดยกล่าวว่าปัญหาใหญ่ 10 ข้อที่ผมยกขึ้นมารวบรวมาจากเรื่องที่เป็นที่สนใจมากๆ แต่จะว่าเป็นตัวอย่างก็ได้เพราะยังมีอีกมากมายหลายปัญหา ในภาพรวมขอเสนอทิศทางของนโยบายเป็นสโลแกนว่า "พลิกฟื้นเศรษฐกิจ สร้างโอกาส กระจายความมั่งคั่ง สร้างสังคมเป็นสุข"
ในบรรดาปัญหาทั้งหลายนั้ที่ประชาชนทุกวงการให้ความสนใจมากที่สุดคือปัญหาเศรษฐกิจ ตนจึงขอเสนอนโยบายเศรษฐกิจก่อนเป็นอันดับแรกด้วยนโยบายและมาตรการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ 8 ข้อดังนี้
1.รัฐบาลจากการเลือกตั้งต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นเพื่อฟื้นการลงทุนจากในและต่างประเทศ
2.สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน
2.1 เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรด้วยนโยบายเกษตรและดูแลพืชผลเกษตรที่ราคาตกต่ำ
2.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก
2.3 สร้างการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับผู้ซื้อ ผลิต แปรรูป และ หาตลาดโดยใช้ digital marketing ในการเชื่อมผลิตภัณฑ์เกษตรไทยสู่ตลาดโลก
2.4 ลดต้นทุน และ แก้ปัญหาการผูกขาด
2.5 สร้าง Smart Farmer ที่มีทักษะการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
2.6 จัดตั้งกองทุนสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร และสินเชื่อระยะยาวส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจที่มีค่า
3.เร่งการส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเดิม12ฉบับมากขึ้นและเปิดเจรจาการค้ากับกลุ่มประเทศที่ มีศักยภาพ
4.เร่งส่งเสริมการค้าชายแดน สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและแก้ไขกฎระเบียบที่อุปสรรค
5.เพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
6.ปรับปรุงการจัดทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปรับลดงบประมาณกลาโหมและอื่นๆ ที่ไม่จำเป็นลง
7.เร่งลงทุนใน Mega project ด้านคมนาคม
8. เปิดรับและจัดระบบแรงงานข้ามชาติใหม่
นายจาตุรนต์ย้ำว่า ไทยรักษาชาติมีความพร้อมในการเสนอนโยบายเต็มที่และจะเสนอในส่วนอื่นๆต่อไปโดยจะไปสรุปภาพรวมในวันที่ 29 มกราคม นี้
10 ปัญหาของประเทศที่ต้องแก้
https://www.facebook.com/357761117358/posts/10156996889807359/พลิกฟื้นเศรษฐกิจด้วย 8 มาตรการ
https://www.facebook.com/357761117358/posts/10156996938677359/