ที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการลงความเห็นว่า"ตำรวจศาล" หรือ "คอร์ทมาแชล" ที่มีอยู่เพียง 35 นายนั้นยังไม่เพียงพอที่จะดูแลความปลอดภัยในศาลทั่วประเทศ จึงมีการเสนอเพิ่มอัตรากำลังอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 นายในปี 2563 เพื่อให้มีประจำการอย่างน้อยศาลละ 1 นายโดยจะผนึกกำลังร่วมกับรปภ.ศาล ในช่วงหน้าไปดูความท้าทายเรื่องการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยครับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในบริเวณศาลช่วงที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่มีการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นเครื่องมือก่อเหตุแทบทั้งสิ้น จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายภาครัฐว่าจะมีการควบคุมอาวุธปืนอย่างไร ไม่ให้เป็นภัยต่อสังคม กฎหมายการพกพาอาวุธปืนในประเทศไทยแตกต่างจากหลายประเทศและอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงกลายเป็นเครื่องมือที่เอื้อให้เกิดเหตุอาชญากรรมได้ง่ายขึ้นบรรดาผู้คร่ำหวอดในแวดวงยิงปืนจึงมีข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนและจัดระเบียบเครื่องกระสุนปืน เพื่อสามารถนำไปบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน