ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

รพ.ตำรวจ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร 9

79 0

"โสภณรัชต์" แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"

พล.ต.ท.โสภณรัชต์สิงหจารุแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่า ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ จัดให้มีกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยนำกลุ่มงานด้านการบริการสุขภาพให้กับประชาชนที่สำคัญทุกกลุ่มงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจมาร่วมจัดกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

อาทิ กิจกรรมคัดกรองสุขภาพผู้รับบริการโรงพยาบาลตำรวจ โดยกลุ่มงานพยาบาล , กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ LAB ( COVID 19 ) เนื่องในโอกาส"วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2563 โดยกลุ่มงานชีวเคมี, กิจกรรมบอกรักพ่อด้วยการบริจาคโลหิต โดยกลุ่มงานพยาธิวิทยา,กิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องยาแจกแอลกอลฮอล์เจล แจกน้ำสมุนไพร และ แจกถุงผ้าให้แก่ผู้มารับบริการ โดยกลุ่มงานเภสัชกรรม, กิจกรรมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหารในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) โดยกลุ่มงานโภชนาการ, กิจกรรมให้คำแนะนำด้านกายภาพบำบัดและการประเมินสุขภาพมือ โดยกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กิจกรรมทำฟันฟรี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ชั้น 4


โดยกลุ่มงานทันตกรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดบอร์ดนิทรรศการในรูปแบบจอ LED เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9และการจัดบอร์ดวิชาการของกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วย อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการเรื่อง "ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ" ด้านหน้าห้องตรวจ หู คอ จมูก ชั้น 7 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา เป็นต้น

พล.ต.ท.โสภณรัชต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในห้วงสัปดาห์ของการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลตำรวจ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจ" เมื่อวันพุธที่2 ธ.ค.2563 ที่ผ่านมาโดยในช่วงเช้าเป็นกิจกรรมจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 8,550 cc.และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลตำรวจ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลตำรวจที่ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และเทิดทูนพระเกียรติคุณพระองค์ของท่านอย่างหาที่สุดมิได้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend