ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องนายกฯช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยคนจน

2.50K 2.11K
เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องนายกฯช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยคนจน

ทำเนียบรัฐบาล - 5 ต.ค.58- เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องขอ ให้นายกฯช่วยเรื่องที่อยู่อาศัยคนจน เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก

เมื่อเวลา 10.40 วันที่ 5 ต.ค. นายจำนงค์ หนูพันธ์ ประธานเครือข่ายสลัม 4 ภาค พร้อมด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมจากเครือข่าย และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมเป็นธรรมจำนวนหนึ่ง เดินทางมายังประตู 5 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลมี ออกมาตรการและดำเนินการช่วยเหลือคนจนเมือง เนื่องในโอกาศวันที่อยู่อาศัยโลก โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือ

นายจำนงค์ได้อ่านแถลงความมีใจความหนึ่งระบุว่า จากการทำงานของเครือข่ายสลัม 4 ภาค พบว่าในประเทศไทยมีชุมชนที่อยู่ในสถานการณ์ไล่รื้อจำนวน 86 ชุมชน 6,100 ครอบครัว 34,000 คน อันมีสาเหตุมาจากโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ที่เชื่อโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง การขยายทางคู่ เป็นต้น ส่งผลให้บริเวณโครงการพัฒนาของรัฐนั้น เป็นแหล่งเหมาะกับการลงทุน เช่นการสร้างคอนโดมีเนียม ซึ่งอาจส่งผลให้คนจนที่ถูกไล่ที่และกลายเป็นคนไร้บ้านในอนาคต ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงชุมชนในชนบท ที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันจากแผนพัฒนาของรัฐ เช่นแผนแม่บทป่าไม้ - ที่ดิน การให้สัมปทานเหมืองแร่ การสร้างโรงไฟฟ้า ที่ต้องทำให้คนในชนบทสูญเสียที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก

"โครงการพัฒนาของรัฐที่เกิดขึ้น เป็นการเอื้ออำนวยต่อการลงทุนของกลุ่มทุนทั้งในประเทศและทุนข้ามชาติ แต่ส่งผลเสียต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจน คนในพื้นที่ ที่ต้องประสบปัญหาภาวะการไร้ที่อยู่ ซึ่งยังไม่มีกลไก มาตรการ หรือนโยบายของรัฐที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา อีกทั้งการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน"

นายจำนงค์กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางเครือข่ายสลัม 4 ภาคจึงมีข้อเสนอ ให้รัฐสนับสนุนความมั่นคงในที่อยู่อาศัย อย่างการดำเนินโครงการบ้านมั่งคง ที่ดูแลโดย สถาบันบันพัฒนาิงค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับคนจน หรือให้รัฐบาลอนุมัตินโยบายและงบประมาณ สนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยสำหรับคนเร่ร่อน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังได้มีข้อเสนอ ด้านการแก้ปัญหาที้ดิน และรับรองสิทธิ์การถือครองอย่างเป็นธรรม รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

"ในวันนี้ 5 ต.ค. เครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาขนเพื่อสังคมเป็นธรรม ได้มาติดตามผลการแก้ไขปัญหา และรับฟังการแถลงนโยบาย ตามข้อเสนอดังกล่าว อีกทั้งได้ร่วมกันระดมทุนจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ และบุคคลทั่วไป เพื่อจัดตั้ง "กองทุนธนาคารที่ดินภาคประชาชน" ขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาล และจะมีมาตรการในการติดตามผลการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีหลักประกันในมี่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย"ด้านม.ล.ปนัดดา กล่าวกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่า รัฐบาลเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ทางเครือข่ายได้กล่าวมาเป็นเรื่องที่ข้าราชการต่างก็ทราบดี ซึ่งจะพยายามปรับปรุงอนุมัติกฎระเบียบให้เร็วที่สุด อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็มีทีมงานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แล้ว อยากให้ไว้ใจกันในระดับหนึ่งไปก่อน หากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ก็จะแจ้งให้ผู้แทนของเครือข่ายได้ทราบ ส่วนเรื่องธนาคารที่ดินที่มีการตั้งคณะกรรมการแล้ว ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend