นักท่องเที่ยวแห่เที่ยววันหยุด ชมพิศวงไทยทอง หรือพิศวงตานกฮูก บนดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก

23 ตุลาคม 2564 อ.อุ้มผาง จ.ตาก แม้จะพบวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา แต่สถานที่ท่องเที่ยวมีมากมาย และเป็นการท่องเที่ยวผจญภัย และชมธรรมชาติที่สวยงาม และในช่วงปลายฝนต้นหนาว และเข้าเริ่มสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับรัฐบาลจะเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน ให้นัดท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเริ่มไปเที่ยวที่ อ.อุ้มผางในช่วงวันหยุด 

แห่ชม“พิศวงไทยทอง”บนดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง

แม้ว่า น้ำตกทีลอซู สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก ยังไม่เปิด นักท่องเที่ยวใช้เวลาวันหยุด มาพักผ่อนที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยไปเที่ยวชมพิศวงไทยทอง หรือพิศวงตานกฮูก บนดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก ซึ่งพบเห็นได้เฉพาะดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก เท่านั้น

แห่ชม“พิศวงไทยทอง”บนดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง

สำหรับพิศวงไทยทอง หรือพิศวงตานกฮูก เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก ถูกพบครั้งแรกโดย ดร.กนกอร ศรีม่วง นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งร่วมกับ นายสุชาติ จันทร์หอมหวล ช่างภาพอิสระ

แห่ชม“พิศวงไทยทอง”บนดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง

 

 

ต่อมา รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.สมราน สุดดี นักวิจัยกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันตีพิมพ์เป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ลงในวารสาร Phytotaxa เล่มที่ 333(2) หน้า 287

แห่ชม“พิศวงไทยทอง”บนดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง

พิศวงไทยทอง หรือพิศวงตานกฮูก บนดอยหัวหมด อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ภาพ/ข่าว :  สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี / ตาก