เฟซบุ๊กวางแผนพัฒนาให้แว่นตาอัจฉริยะบันทึกภาพและบันทึกเสียงทุกอย่างที่ผู้ใส่แว่นมองเห็นและได้ยิน เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน แต่หลายฝ่ายกังวลเรื่องการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ทีมพัฒนาเอไอหรือปัญญาประดิษฐ์ของเฟซบุ๊ก เปิดเผยโครงการ Ego4D ที่วางแผนพัฒนาเอไอของเฟซบุ๊กให้สามารถเรียนรู้พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์แต่ละคน ผ่านภาพวิดีโอที่ได้จากแว่นตาเออาร์อัจฉริยะ ที่บันทึกภาพทุกอย่างที่ผู้ใส่แว่นแต่ละคนมองเห็น รวมทั้งได้ยิน เพราะแว่นเออาร์มีไมโครโฟนจับเสียงได้ด้วย แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล ซึ่งผู้ใส่แว่นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น หากลืมวางของไว้ที่ไหน ก็สามารถถามเอไอได้ แล้วเอไอจะประมวลภาพที่บันทึกไว้แล้วบอกได้ว่าเราลืมวางของไว้ที่ไหน

ขณะนี้ ยังไม่มีเอไอของบริษัทไหนที่สามารถทำอย่างนั้นได้ ซึ่งเฟซบุ๊กบอกว่าโครงการนี้เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของเอไอ มากกว่าการนำมาใช้ในเชิงพาณิชย์

อย่างไรก็ตาม การบันทึกภาพและบันทึกเสียงที่ผู้ใส่แว่นตาเออาร์อัจฉริยะมองเห็นและได้ยินตลอดเวลา แล้วนำมาประมวลผล ย่อมมีเสียงวิจารณ์ในเรื่องการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว ซึ่งไม่ใช่แค่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใส่แว่นเท่านั้น แต่รวมถึงผู้อื่นในที่สาธารณะที่ถูกผู้ใส่แว่นบันทึกภาพและบันทึกเสียง เพราะเหมือนทำให้ผู้ใส่แว่นทุกคนกลายเป็นกล้องบันทึกภาพเคลื่อนที่