มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ กรณีกล่าวหา นายประยุทธ มหากิจศิริ อดีตนายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ เพื่อทำสนามกอล์ฟ เมาเท่นครีก ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ กรณีกล่าวหา นายประยุทธ มหากิจศิริ อดีตนายกสมาคมสนามกอล์ฟไทย สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ เพื่อทำสนามกอล์ฟ เมาเท่นครีก ในพื้นที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลทางการเมือง

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ”

จากพยานหลักฐาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. พบว่า ที่ดินของบริษัท ไทยนอคสตีลฯ ที่มีนายประยุทธ  เป็นกรรมการ ได้กว้านซื้อที่ดิน อ.สีคิ้ว ทั้งหมดเนื้อที่ 2,304 ไร่ มีทั้งโฉนด น.ส.3 ก. และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ที่ดินในเขต ส.ป.ก. เขตป่าไม้ถาวร และป่าสงวนแห่งชาติ

เมื่อได้ที่ดินมาทั้งหมด ได้มีการรังวัดสอบเขต ทำให้ที่ดินเพิ่มขึ้นอีก 189 ไร่ จนรูปแปลงที่ดินเปลี่ยนไป 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงเอกชน และนายประยุทธ ฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐให้กระทำความผิด

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ”

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ” เจ้าสัวประยุทธ ออกเอกสารแถลงข่าว ท้าวความถึง “ตระกูลมหากิจศิริ” ครอบครัวชาวจีนที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ของพระมหากษัตริย์ไทย โดยทำมาค้าขายสืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนประสบผลสำเร็จ ก็ด้วยอาศัยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม 

ทำมาหากิน ด้วยความสำนึกในบุญคุณของ แผ่นดินไทย มิเคยมีพฤติกรรมสนับสนุนส่งเสริมเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดให้ละเมิดหรือกระทำผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตน และไม่เคยใช้อิทธิพล ทางการเมืองใด ๆ เอื้อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของตน

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ” ประพันธ์ คูณมี ทนายความของนายประยุทธ ยืนยันว่า คดีนี้ นายประยุทธ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ แต่เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่บริษัทไปดำเนินการ

ทนายความนายประยุทธ มองว่า การชี้มูลของ ป.ป.ช.ยังไม่เป็นที่สิ้นสุด เพราะมีกระบวนการต้องยื่นอัยการพิจารณาว่า สำนวน ป.ป.ช. สมบูรณ์ครบถ้วน เห็นสมควรสั่งฟ้องหรือไม่

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ”

ประเด็นที่ฝ่ายนายประยุทธ จะยกขึ้นมาต่อสู้คือแนวฎีกา ศาลฎีกาตัดสินไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 กรณีเจ้าหน้าที่รัฐทำผิดเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน จะต้องฟ้องร้องเอาผิดภายใน 2 ปีหลังพ้นตำแหน่ง ซึ่งกฎหมาย ป.ป.ช. ปี 2542 ก็กำหนดไว้ในนิยม “ผู้ถูกกล่าวหา” กรณีของนายประยุทธ จึงน่าจะขาดอายุความแล้ว

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ”

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ”

Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ” Mountain Creek กรวดในรองเท้า “เจ้าสัวประยุทธ”