svasdssvasds
เนชั่นทีวี

รักษ์โลก

กรมทะเลชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจน้ำทะเล หลังพบคราบและก้อนน้ำมันดินหาดบางแสน 

28 สิงหาคม 2566

กรมทะเลชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจน้ำทะเล หลังพบคราบและก้อนน้ำมันดินที่บริเวณหาดบางแสน ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มา ล่าสุด แนะนำประชาชนไม่ควรสัมผัสอาจระคายเคืองได้

26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการพบคราบน้ำมันและก้อนน้ำมันดินหาดบางแสน ซึ่งไม่ทราบแหล่งที่มา จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบ ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจึงได้ลงพื้นที่และตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบางแสน 

กรมทะเลชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจน้ำทะเล หลังพบคราบและก้อนน้ำมันดินหาดบางแสน 

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้แจ้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการสำรวจเบื้องต้นพบ คราบน้ำมันบริเวณศาลเจ้าพ่อแสนและพบก้อนน้ำมันดินขนาดเล็กกระจายตลอดแนวชายหาดบางแสนเป็นระยะทางประมาณ 1.94 กิโลเมตร 

กรมทะเลชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจน้ำทะเล หลังพบคราบและก้อนน้ำมันดินหาดบางแสน 

หลังเจ้าหน้าที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำทะเลและทำการสุ่มเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดิน จำนวน 3 สถานี พบมีค่าความเป็นกรดและด่าง 8.12-8.25 อุณหภูมิ 32.2-34.4 องศาเซลเซียส ความเค็ม 27.0-27.6 ค่าส่วนในพันส่วน (Part Per thaosand หรือ ppt) และปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.10-6.67 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำชายหาดบางแสน อยู่ในประเภทที่ 4 คือเพื่อการนันทนาการ

กรมทะเลชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจน้ำทะเล หลังพบคราบและก้อนน้ำมันดินหาดบางแสน 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แนะนำว่าไม่ควรสัมผัสก้อนน้ำมันดินเพราะอาจทำให้ระคายเคืองผิวหนัง และผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล จะรายงานผลให้ทราบต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กรมทะเลชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจน้ำทะเล หลังพบคราบและก้อนน้ำมันดินหาดบางแสน