svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

'ขานรับ' เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 กระตุ้นศก. 12,000 ลบ.

25 มกราคม 2566

รัฐบาลไฟเขียวโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยจะเริ่มให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน คาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า 12,000 ล้านบาท