วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2562

 • DAY

  -

 • HOUR

  -

 • MIN

  -

 • SECOND

  -

SLOW LIFE BIKE TRIP

ธรรมชาติสักวันจะหมดไป
ถ้าเราไม่ร่วมกันรักษาอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวโดยจักรยาน ถือเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นและรณรงค์ให้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนสีเขียว (Green City) ซึ่งนอกจากจะได้ซึมซับกับความเป็นอยู่แบบวิถึชาวบ้านอันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติ ... อ่านต่อ

ตารางสนามปั่น

ร่วมสนับสนุนโดย

-

-

เส้นทางปั่น

  "เร็ว ๆ นี้ "

  -