svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สุขภาพ และ ความงาม

Med Park อาสาดูแลหัวใจหมอ โครงการดีๆที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ โดยโรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งมีคำแนะนำถึงผู้ที่เป็นโรคหัวใจถ้าหากติดเชื้อโควิด ควรจะต้องดูแลปฏิบัติตัวอย่างไร และเมื่อหายแล้วควรดูแลตัวเองอย่างไร  

โครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ

อีกหนึ่งโครงการดีๆที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง นั่นคือ โครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ โดยโรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งมีคำแนะนำถึงผู้ที่เป็นโรคหัวใจถ้าหากติดเชื้อโควิด ควรจะต้องดูแลปฏิบัติตัวอย่างไร และเมื่อหายแล้วควรดูแลตัวเองอย่างไร  

สำหรับโครงการอาสาดูแลหัวใจหมอ  (Save Doctors’ Heart) เป็นโครงการที่เพื่อเชิญชวนแพทย์ไทย อายุ 35 - 70 ปี ทั่วประเทศเข้ารับการตรวจวินิจฉัย คัดกรอง  เพื่อค้นหาโรคต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจ  และให้การรักษาหากตรวจพบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)  วันนี้ - 12 สิงหาคมนี้   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทาง www.medparkhospital.com

เพราะการช่วยชีวิตของแพทย์หนึ่งชีวิต สามารถช่วยชีวิตประชาชนได้อีกนับหมื่นคน