svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

23 เมษา ฉลอง 30 ปี เปิดการจราจร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว กระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศแน่น

22 เมษายน 2567
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

23 เมษายน ฉลอง 30 ปี เปิดการจราจรบน "สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" (แห่งที่ 1) เชื่อม "หนองคาย–เวียงจันทร์" กระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศแน่น

วันนี้ในอดีตเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 23 เมษายน 2537 เป็นวันแรกที่เปิดการจราจร ให้รถสามารถสัญจรไปมาบน "สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว" แห่งที่ 1 (หนองคาย-เวียงจันทน์) อย่างเป็นทางการ

ประวัติความเป็นมา “สะพานมิตรภาพไทย-ลาว” (แห่งที่ 1)

“สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1” เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงขนาดใหญ่แห่งแรก โดยเชื่อมต่อหมู่ที่ 1 คุ้มจอมมณี ต.มีชัย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ของประเทศไทย เข้ากับบ้านท่านาแล้ง เมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ของประเทศลาว

ตัวสะพานมีความยาว 1,170 เมตร มีทางรถ 2 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ทางเท้า 2 ช่องทาง กว้างช่องละ 1.5 เมตร และรถไฟทางเดี่ยวกว้าง 1 เมตร ตั้งอยู่กึ่งกลาง ใช้งบประมาณก่อสร้าง 30,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบาลออสเตรเลีย ใช้ระยะเวลาก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2534 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2537 และเพื่อเป็นการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพ.ศ. 2557

23 เมษา ฉลอง 30 ปี เปิดการจราจร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว กระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศแน่น

 

สะพานแห่งนี้ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย และนายหนูฮัก พูมสะหวัน ประธานประเทศลาวในช่วงเวลานั้น

เชื่อมเศรษฐกิจการค้า 2 ประเทศ

"สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" แห่งที่ 1 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกที่เชื่อมไทยกับ สปป. ลาว เข้าด้วยกัน และเป็นช่องทางการค้าสำคัญที่สุดระหว่างสองประเทศ โดยมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านสะพานแห่งนี้คิดเป็นสัดส่วนถึงกว่าร้อยละ 33 ของมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว ทั้งหมด

ดังนั้นสะพานแห่งนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งในฝั่งไทยและลาว

แผนก่อสร้าง "สะพานรถไฟ" ข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ปี 69

นอกจากนี้สะพานมิตรภาพแห่งนี้ ยังเป็นข้อต่อสำคัญของความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างสองประเทศและในระดับภูมิภาค โดยเป็นสะพานมิตรภาพระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพียงแห่งเดียวที่มีระบบการขนส่งทั้งทางถนนและทางราง และโดยที่การขนส่งโดยรถไฟจะมีความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ

ไทยและ สปป. ลาว จึงกำลังหารือกันในการก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ โดยจะตั้งอยู่คู่ขนานกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 เพื่อรองรับอนาคตที่ปริมาณการขนส่งข้ามแดนโดยรถไฟจะเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าที่รางรถไฟที่มีอยู่แล้วบนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จะรองรับได้

คาดว่าการก่อสร้างจะเริ่มได้ในปี 2569 และแล้วเสร็จในปี 2572 ทั้งนี้ จะมีการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าแบบครบวงจรทั้งในฝั่งไทยและ สปป. ลาว โดยในฝั่งไทยจะอยู่ที่สถานีนาทา จังหวัดหนองคาย เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าข้ามแดนทั้งทางถนนและทางรางเข้าด้วยกัน และสะพานรถไฟแห่งใหม่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลไทยกำลังเร่งก่อสร้างจากกรุงเทพฯ มาถึงจังหวัดหนองคายด้วย

23 เมษา ฉลอง 30 ปี เปิดการจราจร สะพานมิตรภาพไทย-ลาว กระชับสัมพันธ์ 2 ประเทศแน่น

logoline