svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

วิบากกรรม "บิ๊กโจ๊ก" ตามแก้ข้อกล่าวหา"สำนวน 1,420 หน้า" ปมทรัพย์สินปริศนา

รายการสืบสวนความจริง : เนชั่นทีวี เกาะติดสำนวน บก.ปปป. 1,420 หน้า ที่ยื่นไว้ต่อ ป.ป.ช. ชวนไขรหัสปมทรัพย์สินปริศนา เจออีกเพียบ! ลูกน้อง"บิ๊กโจ๊ก" จ่อปลอมลายมือพ่อตา ปั้นเอกสารเท็จให้เจ้านาย ชี้แจงทรัพย์สิน ต่อ "ป.ป.ช.” หรือไม่

"เนชั่นทีวี" เกาะติดสำนวนของ "บก.ปปป. จำนวน 1,420 หน้า" ที่ตรวจสอบข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และแชทไลน์ของ พ.ต.ท.คริษฐ์ ปริยะเกตุ โดยพบว่า พ.ต.ท.คริษฐ์ ร่วมมือกับบุคคลของสำนักงานป.ป.ช.หลายคนในการช่วยเหลือตกแต่งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ"พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  หักพาล" และภริยามาอย่างต่อเนื่อง  


แม้"บิ๊กโจ๊ก"เปิดใจกับ "เนชั่นทีวี" ว่า ตัวเองยื่นบัญชีต่อ "ป.ป.ช." ครบถ้วนในช่วงรับราชการ และอ้างว่าไม่รู้เรื่องกรณีที่ลูกน้องไปดำเนินการใดๆในทางมิชอบตามที่ "บก.ปปป." ระบุก็ตาม

 

"บิ๊กโจ๊ก" พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  หักพาล  รองผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีเมื่อวันที่ 3 ก.ค.67
 

"เนชั่นทีวี" เจาะแฟ้มคดีนี้อย่างต่อเนื่องเเละพบว่า สิ่งที่บก.ปปป.ตรวจสอบและแจ้งข้อหาต่อ"บิ๊กโจ๊ก"กับพวกรวมทั้งบุคลากรของป.ป.ช.ต่อสำนักงาน ป.ป.ช.ให้ลงโทษนั้น  บ่งชี้ว่า  การปลอมลายมือชื่อของ"นายบัญชา พานิชพงศ์" บิดาของนางสาวศิรินัดดา หักพาล" ภริยาของ "พล.ต.อ.สุรเชษฐ์"นั้น  พนักงานสอบสวนเชื่อว่า "พ.ต.ท.คริษฐ์" จะเป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนนายบัญชา  

โดยพบว่าจะดำเนินการกับเอกสารเหล่านี้หลังจากนายบัญชาเสียชีวิต ( นายบัญชาเสียชีวิตวันที่19 มี.ค.2565 ) เพราะ"บก.ปปป."พบไฟล์เอกสารเดิมที่ไม่มีการลงนามของ "นายบัญชา" อยู่ในคอมพิวเตอร์ของ "พ.ต.ท.คริษฐ์" หลายฉบับ


อีกทั้ง "บก.ปปป." ตรวจพบในคอมพิวเตอร์และแชทไลน์ของ "พ.ต.ท.คริษฐ์" กับบุคลากรของสำนักงานป.ป.ช.นั้น   "บก.ปปป."พบเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดิน พื้นที่ 8 ไร่เศษ ในอ.สิงหนคร จ.สงขลา และสัญญารับเหมาตกแต่งบ้านพักหลายฉบับ ใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ที่อ้างในสัญญาว่า "นายบัญชา" เป็นคนขายที่ดินและเป็นผู้ว่าจ้างการตกแต่งบ้านพักหลายหลังในสัญญาเหล่านั้น

 


พนักงานสอบสวนเชื่อว่า เป็นการทำสัญญาขึ้นมาใหม่แบบย้อนหลัง เพราะไฟล์เหล่านี้สร้างขึ้นช่วงต้นเดือนเมษายน 2565 ที่มี"นายบัญชา" เกี่ยวข้อง เเต่ตามข้อเท็จจริงพบว่า "นายบัญชา"เสียชีวิตไปหลายวันก่อนหน้านั้นเเล้ว

โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.คือ "นายจัตุรงค์  พานิชเจริญ" และ"นายสมบัติ  ธรธรรม" ร่วมมือกับ "พ.ต.ท.คริษฐ์" ในการจัดทำสัญญาเหล่านี้ เพราะห้วงเวลาใกล้เคียงกันนั้น พบว่า "นายจัตุรงค์" ส่งไฟล์สัญญาการซื้อขายที่ดิน อ.สิงหนคร ให้ "พ.ต.ท.คริษฐ์ " พร้อมกับไฟล์ร่างสัญญาตกแต่งบ้านพักในต.บ่อยาง อ.เมืองอีกหลายฉบับ ผ่านระบบแชทไลน์

แฟ้มภาพ  สำเนาเอกสารใน 1,420 หน้า ตามที่ บก.ปปป. นำเสนอ ต่อ ป.ป.ช.
"เนชั่นทีวี" พบว่า สำนวนของ"บก.ปปป."ระบุไว้ว่าโดยไฟล์สัญญาซื้อขายที่ดิน อ.สิงหนครนั้น ระบุห้วงเวลาไว้ในเดือนมิย.2557 ว่า นายบัญชาขายที่ดินให้กับ "นายสมมาตร  อ่อนแก้ว"  พื้นที่ต.ชิงโค อ.สิงหนคร  จำนวน 8 ไร่เศษ ราคา 34 ล้านบาท ซึ่งข้อมูลในไฟล์นี้อ้างว่า "นายสมมาตร" แจ้งว่าชำระแล้ว 10 ล้านบาทและจะชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบภายในหนึ่งปี แต่ พบว่า ไม่มีการลงนามระหว่าง"นายบัญชา" และ "นายสมมาตร" 


ส่วนร่างสัญญาว่าจ้างการตกแต่งบ้านพักอาศัยนั้นมีสี่ฉบับ

แฟ้มภาพ  สำเนาเอกสาร สำนวน 1,420 หน้า  บก.ปปป.ที่ยื่นไว้ต่อ ป.ป.ช. ตรวจสอบทรัพย์สิน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล

สัญญาฉบับแรก  ลงวันที่ 26 กพ.2565 ระหว่าง "นายบัญชา" กับ"นายประโยชน์  ร้อยแก้ว" ในฐานะผู้รับจ้างตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดสองชั้น จำนวนหนึ่งหลัง (เลขที่200 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา) วงเงิน7.7ล้านบาท พนักงานสอบสวนเชื่อว่า เป็นการทำสัญญาลงวันที่ย้อนหลัง คือก่อนวันที่นายบัญชาจะเสียชีวิต  แม้ร่างสัญญานี้ไม่มีการลงนามระหว่างนายบัญชาและนายประโยชน์ก็ตาม 

 

สัญญาฉบับที่สอง  ลงวันที่ 14 สค. 2564 ระหว่าง "นายบัญชา" กับ "นายอมรเทพ  ขุนราษฎร์"  ในฐานะผู้รับจ้างตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดสองชั้น จำนวน1หลัง(เลขที่2-4ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา) วงเงิน  8.7 ล้านบาทเศษ  แบ่งชำระ 15 งวด พบว่า สัญญาจ้างฉบับนี้มีการลงลายมือชื่อ "นายอมรเทพ" แต่ไม่มีการลงลายมือชื่อนายบัญชา และยังพบบิลเงินสดย้อนหลังที่ลงนาม "นายอมรเทพ" ไว้แล้ว แต่ไม่มีการลงนามผู้รับ

 

สัญญาฉบับที่สาม ลงวันที่ 14 ต.ค. 2564 ระหว่าง "นายบัญชา" กับ "นายอมรเทพ" ในการตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดหนึ่งชั้น จำนวน 1 หลัง (เลขที่ 2 - 4 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา) วงเงิน 1.4 ล้านบาทเศษ  แบ่งชำระห้างวด ซึ่งพนักงานสอบสวนเชื่อว่าเป็นการทำสัญญาย้อนหลังเช่นกัน เพราะมีการลงนามของนายอมรเทพในสัญญารับจ้างเเละการออกใบเสร็จรับเงินตามการส่งงวดงาน

 

สัญญาฉบับที่สี่  ลงวันที่ 25 พย.2564 ระหว่างนายบัญชากับนายอมรเทพ  ในการตกแต่งบ้านพักอาศัยขนาดสามชั้น       จำนวน1หลัง( เลขที่2-4ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ) วงเงิน2.7ล้านบาทเศษ  แบ่งชำระ12งวด  สัญญาจ้างฉบับที่สี่นี้ ดำเนินการเหมือนกับสัญญาฉบับที่สองและฉบับที่สาม 


หากพิจารณาข้อมูลที่ "บก.ปปป." ตรวจสอบพบว่ากรณีนี้ มีการร่วมกันปลอมและใช้เอกสารปลอมนั้น นับเป็นความผิดทางอาญา หากผู้กระทำความผิด รวมทั้งผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นข้าราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐนั้น อัตราโทษจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า 


ตรงนี้น่าพิจารณาว่า ทำไม"บิ๊กตำรวจ" จึงสั่งการลูกน้องให้ดำเนินการปกปิดข้อเท็จจริงและแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตัวเองและภริยาร่วมกับบุคลากรของ "ป.ป.ช." โดย "บก.ปปป." เชื่อว่า "บิ๊กตำรวจ" คนนี้มีส่วนรู้เห็นด้วยในกรณีเหล่านี้

 

"บิ๊กโจ๊ก" พล.ต.อ.สุรเชษฐ์  หักพาล  รองผบ.ตร.  ให้สัมภาษณ์เนชั่นทีวีเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 67


แต่"บิ๊กโจ๊ก" อ้างกับ"เนชั่นทีวี" ว่า  พร้อมชี้เเจงกับ "ป.ป.ช." เเต่ยืนยันไม่ทราบการดำเนินการของ"พ.ต.ท.คริษฐ์" ในเรื่องราวข้างต้นเเละควรสอบถาม "พ.ต.ท.คริษฐ์" เอง เพราะ"บิ๊กโจ๊ก"อ้างว่า "พ.ต.ท.คริษฐ์" ยอมรับว่าดำเนินการเองโดยที่ "บิ๊กโจ๊ก" ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตาม


ตรงนี้น่าพิจารณาว่า ทำไม "พ.ต.ท.คริษฐ์" ยอมเสี่ยงทำเอกสารปลอมขึ้นมาเเละเอกสารเหล่านี้ผลประโยชน์อยู่ที่ "บิ๊กโจ๊ก" เเละภริยา ซี่ง "พ.ต.ท.คริษฐ์" ไม่มีส่วนได้เสียเเต่อย่างใด ประเด็นนี้สังคมควรช่วยกันไขคำตอบที่เเท้จริงอีกทางหนึ่งด้วย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง .....

บิ๊กโจ๊กแอ่นอก พร้อมสู้สำนวน 1,420 หน้า