svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ประธาน กกต. ลงตรวจความพร้อมเลือก สว. 9 มิถุนา 67 ชวน ปชช.จับตา-แจ้งเบาะแสการทุจริต

"อิทธิพร" ประธาน กกต. ลงพื้นที่อ่างทอง-สิงห์บุรี ตรวจความพร้อมเลือก สว.ระดับอำเภอ วันที่ 9 มิ.ย. 67 นี้ ชวนประชาชนจับตา-แจ้งเบาะแสการทุจริต รางวัลนำจับสูงสุด 1 ล้านบาท

8 มิถุนายน 2567 ที่จ.อ่างทอง นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ โดยมีการจัดเก็บในสถานที่ปลอดภัยเพื่อใช้งานในพรุ่งนี้ (9 มิ.ย. 67) ซึ่งเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจในการเตรียมพร้อมและตรวจสอบ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่จังหวัดอ่างทองทุกฝ่าย แสดงให้เห็นความตั้งใจในการเตรียมพร้อมเลือก สว.ด้วยความโปร่งใส 
ประธาน กกต. ลงตรวจความพร้อมเลือก สว. 9 มิถุนา 67 ชวน ปชช.จับตา-แจ้งเบาะแสการทุจริต สำหรับภาพรวมการเตรียมเลือก สว.วันพรุ่งนี้ ประชาชนสามารถมาสังเกตการณ์ได้ โดยขอให้ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญในการเลือก สว.ครั้งนี้ และขอเชิญประชาชนที่มีเบาะแส ข้อมูลข่าวสารการทุจริต ไม่โปร่งใส สามารถแจ้งตำรวจ หรือ สำนักงาน กกต. เพราะหากข้อมูลเป็นประโยชน์ และนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด อาจจะนำสู่การได้เงินรางวัลสูงสุดถึง 1 ล้านบาท

ประธาน กกต. ลงตรวจความพร้อมเลือก สว. 9 มิถุนา 67 ชวน ปชช.จับตา-แจ้งเบาะแสการทุจริต

ประธาน กกต. ตรวจความพร้อมเลือก สว.สิงห์บุรี ให้กำลังใจ จนท.พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติ 
ประธาน กกต. ลงตรวจความพร้อมเลือก สว. 9 มิถุนา 67 ชวน ปชช.จับตา-แจ้งเบาะแสการทุจริต
นอกจากนี้ นายอิทธิพร ได้ลงพื้นที่ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง ให้กำลังใจและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยในภาพรวมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 

โดยมี นายสมเกียรติ คงดี ผู้ตรวจการ นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ

ประธาน กกต. ลงตรวจความพร้อมเลือก สว. 9 มิถุนา 67 ชวน ปชช.จับตา-แจ้งเบาะแสการทุจริต