svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ประกาศเลื่อน "สุเทพ -อนุชา" เป็นส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างส่งผลสภาครบ 500 คนแล้ว

"ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ประกาศเลื่อน "สุเทพ อู่อ้น จากพรรคก้าวไกล และ"อนุชา บูรพชัยศรี " จากรวมไทยสร้างชาติ เป็นส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง  คาดปฏิญาณตน 12 ก.ค. ทำให้ส.ส.ครบ 500 คน เตรียมโหวตเลือกนายกฯ 13 ก.ค.

10 กรกฎาคม 2566 "เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงนามโดย "นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา" ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ตามประกาศฉบับระบุว่า ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ประกาศให้ "นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์" ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

เนื่องจากศาลอาญามีนบุรีได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขดำ ที่ อ. 1824/2566 และคดีหมายเลขแดงที่ อ. 1989/2566 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม2566 พิพากษาให้จำคุกนางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี และคดีได้ถึงที่สุดแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ตามหนังสือศาลอาญามีนบุรี ที่ ศย 300.027(ค)อ5419 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566

ดังนั้น สมาชิกภาพของ"นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ลำดับที่ 27 จึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา101 (13) ตั้งแต่วันที่16 มิถุนายน 2566

ประกาศเลื่อน \"สุเทพ -อนุชา\" เป็นส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างส่งผลสภาครบ 500 คนแล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกล ได้แก่ "นายสุเทพ อู่อ้น"  เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

นายสุเทพ อู่อ้น  เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแทน นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์  จากพรรคก้าไกล

 

นอกจากนี้ยังมี ประกาศสภาผู้แทนราษฎร อีกฉบับ เลื่อนลำดับ "นายอนุชา บูรพชัยศรี" ผู้มีชื่อในลำดับถัดไปของพรรครวมไทยสร้างชาติ ขึ้นเป็นส.ส.ใหม่ แทนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และทำให้สมาชิกภาพของ "นายพีระพันธุ์" สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา101 (3)

ประกาศเลื่อน \"สุเทพ -อนุชา\" เป็นส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่างส่งผลสภาครบ 500 คนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 12 ก.ค.คาดว่า ส.ส. ใหม่ที่ได้รับการเลื่อนลำดับ จะเข้าปฏิญาณตนก่อนทำหน้าที่ ทำให้สภาฯ มี ส.ส. ครบ 500 คน และจะร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 13 ก.ค. ต่อไป

คลิกอ่านฉบับเต็ม >>>

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (ก้าวไกล)

 

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง (รวมไทยสร้างชาติ)