svasdssvasds
เนชั่นทีวี

กีฬา

"มวยไทย" ยกทัพบุก ฮังการี เชื่อมสัมพันธ์-เผยแพร่ซอฟต์เพาเวอร์สู่นานาชาติ

18 กันยายน 2566

"มวยไทย" ยกทัพบุกประเทศฮังการี ร่วมเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งเป็น "ซอฟต์เพาเวอร์" ไปสู่ระดับนานาชาติ โดยได้มีการขนหลักสูตร "มวยไทย 9 ขั้น" ไปติวเข้มชาวต่างชาติและเยาวชนให้ได้เข้าใจองค์ความรู้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว

การกีฬาแห่งประเทศไทย, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, กระทรวงการต่างประเทศ, สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ และสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยการเผยแพร่กีฬามวยไทย และศิลปวัฒนธรรมของไทย ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมื่อช่วงระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศให้เผยแพร่ไปสู่ระดับนานาชาติ

สำหรับโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการฑูตด้วยการเผยแพร่กีฬามวยไทย ศิลปวัฒนธรรมไทย เป็นการส่งเสริมสนับสนุนกีฬามวยไทย "Muaythai Soft Power" ภายใต้สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ซึ่งคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ให้การรับรอง รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกีฬามวยไทย เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนกีฬามวยไทย รวมทั้งผสมผสานการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ของไทยสู่นานาชาติให้เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง

"มวยไทย" ยกทัพบุก ฮังการี เชื่อมสัมพันธ์-เผยแพร่ซอฟต์เพาเวอร์สู่นานาชาติ

ในครั้งนี้กิจกรรมได้ยกทัพขบวนมวยไทยเดินทางไปจัดขึ้น ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เป็นเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ซึ่งกิจกรรมทั้งหมด ประกอบด้วย กิจกรรมฝึกสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานและคลินิกมวยไทย, การแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย, โซนนิทรรศการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยและอุตสาหกรรมสินค้ามวยไทย อีกทั้งได้มีการนำครูมวยไทยนำหลักสูตร "มวยไทย 9 ขั้น" ซึ่งถือเป็น "One Standard" มาตรฐานหนึ่งเดียวของมวยไทย ไปเผยแพร่องค์ความรู้สู่นานาชาติ บรรยากาศมีชาวต่างชาติทั่วไป รวมทั้งเยาวชนให้ความสนใจเรียนรู้หลักสูตร และศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันอย่างเป็นจำนวนมาก โดยเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่เด็กๆ ชาวฮังการีเลือกที่จะเรียนมวยไทย เนื่องจากโรงเรียนที่กรุงบูดาเปสต์ให้เด็กเรียนวิชาพลศึกษา ซึ่งมวยไทยเป็นหนึ่งในวิชาที่เด็กนักเรียนฮังการีเลือกเรียนอย่างล้นหลาม
"มวยไทย" ยกทัพบุก ฮังการี เชื่อมสัมพันธ์-เผยแพร่ซอฟต์เพาเวอร์สู่นานาชาติ
โครงการในครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทย ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นในประเทศฮังการี ร่วมกับการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการฑูตด้วยการเผยแพร่กีฬามวยไทย ศิลปะวัฒนธรรมไทย ขณะเดียวกัน ยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยสู่นานาชาติอย่างครบวงจร และสามารถต่อยอดสินค้ามวยไทยสู่ต่างประเทศได้อย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบสินค้า และบริการด้านมวยไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือ และประสานงานกับองค์กรเครือข่ายกีฬามวยไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกด้วย

"มวยไทย" ยกทัพบุก ฮังการี เชื่อมสัมพันธ์-เผยแพร่ซอฟต์เพาเวอร์สู่นานาชาติ

นอกจากนี้ "มวยไทย" ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมงานอีเวนต์ใหญ่ของกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ภายในงาน Annual Budapest Sport Fair ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ได้รวบรวมกีฬากว่า 111 ชนิดกีฬาให้เยาวชน และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้กีฬาประเภทนั้นๆ โดยบรรยากาศภายในงานมีชาวต่างชาติ และเยาวชนที่เข้าร่วมงานต่างให้ความสนใจกับกีฬามวยไทยกันอย่างคึกคัก ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันให้กีฬามวยไทยเดินหน้าก้าวไปสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ต่อไปในอนาคตตามเป้าหมาย

"มวยไทย" ยกทัพบุก ฮังการี เชื่อมสัมพันธ์-เผยแพร่ซอฟต์เพาเวอร์สู่นานาชาติ "มวยไทย" ยกทัพบุก ฮังการี เชื่อมสัมพันธ์-เผยแพร่ซอฟต์เพาเวอร์สู่นานาชาติ "มวยไทย" ยกทัพบุก ฮังการี เชื่อมสัมพันธ์-เผยแพร่ซอฟต์เพาเวอร์สู่นานาชาติ