svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

"วราวุธ"แนะธุรกิจโรงแรมใช้แนวทาง Green Hotel จุดขายดึงนทท.

23 พฤศจิกายน 2565

"วราวุธ ศิลปอาชา" แนะกลุ่มธุรกิจโรงแรมใช้แนวทาง Green Hotel เป็นจุดขายดึงนักท่องเที่ยว พร้อมสนับสนุนภาคเอกชนทำตามกฎระเบียบ

23 พฤศจิกายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของ ทส. ในการสนับสนุนการท่องเที่ยว และการโรงแรมอย่างยั่งยืน” ในการประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย  โดยมี นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี  นายกสมาคมโรงแรมไทย นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมโรงแรมไทย และคณะกรรมการ และผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทย เข้าร่วมงาน

"วราวุธ"แนะธุรกิจโรงแรมใช้แนวทาง Green Hotel จุดขายดึงนทท.

นายวราวุธ กล่าวว่า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยคลี่คลายลง ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวในประเทศสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการกระจายรายได้ให้กับธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรม ซึ่งในฐานะกระทรวงฯ เสนอแนะธุรกิจดังกล่าว ให้มีการพัฒนาปรับรูปแบบโครงสร้างของโรงแรมให้กลมกลืนกับธรรมชาติ เพราะเชื่อว่าจุดขายของการท่องเที่ยวคือสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ กระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนภาคเอกชน แต่ต้องทำตามกฎระเบียบ เจอฝ่าฝืนกฎในพื้นที่ "จับ ปรับ จริง"

 

"วราวุธ"แนะธุรกิจโรงแรมใช้แนวทาง Green Hotel จุดขายดึงนทท.

นายวราวุธ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกรอบทิศทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการจัดการมลพิษ ปัญหาขยะมูลฝอย  และขยะพลาสติก  ต้องขอขอบคุณที่หลายโรงแรมเริ่มมีการปรับเปลี่ยน รูปแบบ Green Hotel ที่มีการจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management)ภายในโรงแรมปรับเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ย เหนือไปกว่านั้นมีผู้ประกอบการบางรายพัฒนานำขยะพลาสติก หรือ Upcycle เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ต่อได้ตามแบบการส่งเสริมให้ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ตามแนวทาง BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy)ในการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล  นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุด คือการแนะนำนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับรักษาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงเรื่องขยะ, การใช้น้ำ และการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพียงแค่นี้เราทุกคนก็ช่วยลดปริมาณขยะได้