svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

เฝ้าระวัง "แม่น้ำวังทอง" ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ

18 กันยายน 2566

พิษณุโลกเตือนเฝ้าระวัง "แม่น้ำวังทอง" ล้นตลิ่งท่วมตลาดวังทอง หากมีฝนตกบนทุ่งแสลงหลวงอีก ส่วนพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มต่ำ 2 ตำบลใน อ.วังทอง ถูกน้ำท่วมแล้ว 600 ไร่

วันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ว่า ขณะนี้มีน้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ไหลลงมาตามลำน้ำเข็ก ส่งให้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำวังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ใกล้เข้าสู่ภาวะวิกฤต  โดยระดับน้ำขณะนี้อยู่ที่ 8.45 เมตร  จากจุดวิกฤตที่ 9 เมตร

เฝ้าระวัง "แม่น้ำวังทอง" ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ

ส่งผลให้บริเวณที่ลุ่มต่ำถูกน้ำในแม่น้ำวังทองเอ่อล้นเข้าท่วมแล้ว  เป็นพื้นที่การเกษตรในหมู่ 3 และ หมู่ 5 ต.วังทอง จำนวนกว่า 300 ไร่  โดยระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ขณะที่ตลิ่งบางจุดเริ่มทรุดตัว  ชาวบ้านต่างเร่งเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง

เฝ้าระวัง "แม่น้ำวังทอง" ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ

นายสมพงษ์ หอมสนิท นายอำเภอวังทอง เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำจากแม่น้ำวังทอง ได้เริ่มเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ต่ำบางส่วนแล้ว  โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าวในเขต ต.วังนกแอ่น และ ต.ชัยนาม  น้ำได้ท่วมพื้นที่นาข้าวไปแล้ว 600 ไร่  ขณะนี้ทางอำเภอและรายงานความเสียหายให้กับ ปภ.จังหวัดพิษณุโลก ทราบแล้ว 

เฝ้าระวัง "แม่น้ำวังทอง" ล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ

ส่วนอีกด้านหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือในเขต เทศบาลตำบลวังทอง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของตัวอำเภอ   ขณะนี้ระดับน้ำแม่น้ำวังทองอยู่ที่ระดับ 8.60 เมตร  ซึ่งระดับวิกฤตอยู่ที่ 9 เมตร  เทศบาลวังทองได้เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไว้ 1 เครื่องแล้ว  และได้รับเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกอีก 1 เครื่อง

โดยสถานการณ์ต้นน้ำขณะนี้  ระดับน้ำเริ่มลดลงเรื่อยๆ  และกำลังไหลเข้าสู่อำเภอวังทอง ยังต้องคงเฝ้าระวังกันต่อไป