svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

"นิพนธ์"รุดตรวจการระบายน้ำชัยนาท-มอบถุงยังชีพ 4 อำเภอในอยุธยา

16 สิงหาคม 2565

"นิพนธ์"รุดติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา กำชับบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม-มีใช้ฤดูแล้ง พร้อมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมอยุธยา

16 สิงหาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จ.ชัยนาท เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ จ.ชัยนาท ปี 2565 ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12 อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ร่วมให้การต้อนรับ

 

"นิพนธ์"รุดตรวจการระบายน้ำชัยนาท-มอบถุงยังชีพ 4 อำเภอในอยุธยา

 

โดย นายนิพนธ์ ได้มอบนโยบายสำคัญหลังการรับทราบสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ จ.ชัยนาท ปี 2565  ดังนี้

 

1.ขอให้มีการบริหารจัดการน้ำให้เหลือน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง  

 

2.การบริหารจัดการกรณีน้ำท่วมให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตประชาชนเป็นสำคัญ

 

3.ให้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เตรียมความพร้อมกำลังพล เครื่องจักร และดูแลผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง

 

4.กรณีเกิดสาธารณภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจและรายงานให้จังหวัดทราบ เพื่อดำเนินการของบกลางจากรัฐบาล

 

5.การเยียวยาช่วยเหลือต้องทำอย่างรวดเร็ว อย่าให้ล่าช้า โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายให้ถูกต้อง ซึ่งมีงบประมาณรองรับอยู่แล้ว

 

"นิพนธ์"รุดตรวจการระบายน้ำชัยนาท-มอบถุงยังชีพ 4 อำเภอในอยุธยา

 

6. ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น รมช.มหาดไทย ได้ตรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา โดยให้บริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนที่ตกทางตอนบนอย่างเต็มศักยภาพ และหากมีแนวโน้มปริมาณน้ำจะเพิ่มขึ้นอีก จะมีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการเพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

"นิพนธ์"รุดตรวจการระบายน้ำชัยนาท-มอบถุงยังชีพ 4 อำเภอในอยุธยา

 

ต่อมา นายนิพนธ์ พร้อมด้วยคณะ เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 120 ชุด ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ปัจจุบันเกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ เสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,276 ครัวเรือน

"รัฐบาลห่วงใยในสถานการณ์น้ำครั้งนี้เป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมกำลังดูแลพี่น้องและประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเต็มความสามารถ และเร่งฟื้นฟูเยียวยาภายหลังน้ำลด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว" รมช.มหาดไทย ระบุ

 

"นิพนธ์"รุดตรวจการระบายน้ำชัยนาท-มอบถุงยังชีพ 4 อำเภอในอยุธยา

 

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลแก้ไขทุกปัญหาของประชาชน รวมทั้งวางแนวทางในการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากไม่เก็บน้ำไว้อาจจะส่งผลกระทบในช่วงของฤดูแล้ง จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

 

"นิพนธ์"รุดตรวจการระบายน้ำชัยนาท-มอบถุงยังชีพ 4 อำเภอในอยุธยา