svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

การเมือง

กระแสตอบรับดี! “นิพนธ์”ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 5 จังหวัดใต้ ปชป.

23 กันยายน 2565

“นิพนธ์ บุญญามณี” รองหัวหน้าพรรค ปชป. ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 5 จังหวัดใต้ พบกระแสตอบรับหนาแน่น พอใจในผลงานของประชาธิปัตย์

 23 กันยายน 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การสร้างความนิยมทางการเมือง ที่ห้องประชุมโรงแรมบีพี สมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค ปชป.ในเขตเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้เข้าร่วมประชุม โดยมี อาจารย์วิทยาธร ท่อแก้ว และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรที่มาให้ความรู้ในเรื่องของหลักการ และกรอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และวิธีการสร้างเครือข่าย การทำประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้การจัดการเตรียมการ เลือกตั้งทางพรรคได้เตรียมความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว นั่นคือการตั้งคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งของพรรค ทำในเรื่องของนโยบายทางยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความก้าวหน้าไปพอสมควร ดังนั้น ในเรื่องของการเตรียมการจึงทำในเรื่องของยุทธศาสตร์ นโยบาย เรื่องของบุคคล จึงถือว่าพรรคมีความพร้อมในระดับหนึ่งพอสมควร รวมถึงการเตรียมการทำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ และสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างมากคือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพราะถือเป็นหัวใจของการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญในการเลือกตั้ง การเข้าหาคะแนนในพื้นที่ การสร้างความคุ้นเคยกับประชาชน

 

กระแสตอบรับดี! “นิพนธ์”ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 5 จังหวัดใต้ ปชป.

ดังนั้นการสื่อสารกับผู้ลงคะแนนจึงเป็นสิ่งจำเป็น กลไกเหล่านี้ล้วนแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นต่อการที่จะให้เราได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ซึ่งปัจจัยหลายปัจจัยทั้งตัวผู้สมัคร ตัวพรรค เสียงของพรรค ปัจจัยเชิงนโยบาย ปัจจัยการสร้างเครือข่ายที่มีอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่หวังผลต่อการเลือกตั้งทั้งสิ้น ดังนั้น วันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้เร่งทำความเข้าใจ สร้างความคุ้นเคยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ต้องรู้ว่าประชาชนคาดหวังอะไรจากเรา และต้องนำเสนอที่เป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน ดังนั้น จึงหวังว่าพวกเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบต่อไป

 

กระแสตอบรับดี! “นิพนธ์”ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 5 จังหวัดใต้ ปชป.

ทั้งนี้ ในเวทีประชุมได้มีการสะท้อนจากนักวิชาการและผู้สมัครของพรรคว่า จากการลงพื้นที่ทราบว่ามีกระแสตอบรับหนาแน่น เป็นไปในทิศทางที่ดี ประชาชนพอใจผลงานของพรรค ทั้งโครงการประกันรายได้ โครงการออกโฉนดที่ดินให้ประชาชน ซึ่งการประชุมผู้สมัครของพรรคจะได้นำไปสื่อสารชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนในการลงพื้นที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน

 

กระแสตอบรับดี! “นิพนธ์”ติวเข้มผู้สมัครส.ส. 5 จังหวัดใต้ ปชป.