background-defaultbackground-default
"ทวี"นำทีมฝ่ายค้านยื่นหลักฐานร้องป.ป.ช.สอบ"ศักดิ์สยาม"ปมเขากระโดง

"ทวี สอดส่อง"จับมือพรรคร่วมฝ่ายค้าน ยืนเอกสารหลักฐาน ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ "ศักดิ์สยาม ชิดชอบ" ปมที่ดินเขากระโดง-การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

15 กันยายน 2565 "พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง" ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ พร้อมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 3 ฉบับ เพื่อร้องขอให้ดำเนินการไต่สวน ตรวจสอบและดำเนินคดีกับ "นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ" รมว.คมนาคม พร้อมแนบพยานหลักฐานและเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง

 

"ทวี"นำทีมฝ่ายค้านยื่นหลักฐานร้องป.ป.ช.สอบ"ศักดิ์สยาม"ปมเขากระโดง  

 

โดยหนังสือ 2 ฉบับแรกได้ร้องขอให้ ป.ป.ช.ดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดี รวมถึงให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินการด้านจริยธรรมกับนายศักดิ์สยาม ในฐานะที่กำกับดูแลการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จากกรณีที่นายศักดิ์สยาม ปล่อยปละละเลยไม่เร่งรัดสั่งการให้ รฟท. ที่ตนเองกำกับดูแล ให้เร่งดำเนินการฟ้องร้องเรียกคืนและเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟ บริเวณเขากระโดง ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ จากผู้บุกรุกที่ดินการรถไฟ เพื่อให้กลับมาเป็นของการรถไฟโดยเร็ว

 

 

 

ทั้งนี้ โดยมีมูลเหตุจูงใจมากจากที่นายศักดิ์สยาม รวมถึงเครือญาติ ยังคงถือครองที่ดินดังกล่าวในการใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจอยู่ และต้องการครอบครองที่ดินนั้นไว้ต่อไปให้นานที่สุด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาตรา 234 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามมาตรา 28 (1)

 

"ทวี"นำทีมฝ่ายค้านยื่นหลักฐานร้องป.ป.ช.สอบ"ศักดิ์สยาม"ปมเขากระโดง

 

นอกจากนี้ ส่วนที่ 2 การดำเนินคดีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง มาตรา 87 ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 โดยได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเป็นพยานหลักฐานประกอบด้วย สำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์ สำเนารายงานการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช.เรื่องกล่าวหา สำเนาหมายบังคับคดีของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ และสำเนาหนังสือกรมที่ดิน รวม 7 รายการ 

 

ส่วนหนังสือฉบับที่ 3 ได้ยื่นร้องขอให้ ป.ป.ช. ทำการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์สยาม ที่มีมูลน่าเชื่อว่าเป็นเท็จ โดยขอให้ ป.ป.ช.ไต่สวน ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายศักดิ์สยาม ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการดำเนินกิจการของ บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจิรญ คอนสตรัคชั่น ที่หลักฐานชัดเจนว่า นายศักดิ์สยาม มีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่กับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น จำนวน 38 ล้านบาท แต่ไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.  

 

"ทวี"นำทีมฝ่ายค้านยื่นหลักฐานร้องป.ป.ช.สอบ"ศักดิ์สยาม"ปมเขากระโดง

 

ขณะเดียวกัน รวมถึงให้ดำเนินการไต่ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องในของนิติบุคคลทั้ง 2 แห่ง ว่า นายศักดิ์สยาม ยังเป็นเจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของนิติบุคคลทั้ง 2 แห่งหรือไม่  เนื่องจากพบว่า นิติบุคคลทั้ง 2 แห่ง เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ในระหว่างที่นายศักดิ์สยาม เป็นรมว.คมนาคม อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 126 ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และเป็นการกระทำอันขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตามมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

 

พร้อมได้ยืนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและสำเนาเอกสารทะเบียนบ้านของนายศักดิ์สยาม รวมถึงเอกสารจดทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีเจิรญ คอนสตรัคชั่น รวม 15 รายการ 

 

"ทวี"นำทีมฝ่ายค้านยื่นหลักฐานร้องป.ป.ช.สอบ"ศักดิ์สยาม"ปมเขากระโดง

 

สำหรับการยืนหนังสือต่อประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของพรรคร่วมฝ่ายค้านในครั้งนี้ ข้อมูลเอกสารและหลักฐานต่างๆที่นำมาประกอบคำร้องในการยืน ป.ป.ช. มาจากการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ระหว่างวันที่ 19-22 ก.ค.65 ที่ได้นำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด