svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

"จุรินทร์" เล็งออกแพ็กเกจ ของขวัญปีใหม่ ลดราคาสินค้า และ บริการ

29 พฤศจิกายน 2565

“จุรินทร์” เล็งเสนอ ครม.วันนี้ คลอดแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ ลดค่าครองชีพประชาชน จำหน่ายสินค้าและบริการ ราคาพิเศษ ผ่านโครง“New Year Grand Sale 2023″ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. ปีนี้ไปจนถึง ม.ค. ปีหน้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (29 พ.ย. 2565) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมรายงานแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ 2566  ที่จะมอบให้กับประชาชน  เพื่อลดภาระค่าครองชีพ ผ่านโครงการ “New Year Grand Sale 2023” โดยจะนำสินค้า และ บริการ มาลดราคา ในอัตราพิเศษกว่าปกติ รวมถึงขยายสิทธิต่าง ๆ อาทิ บริการออนไลน์ ขยายเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาทำการ  จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ร่วมถึง ส่งเสริมให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจ

โดยโครงการ “New Year Grand Sale 2023” จะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2565 ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2566  เพื่อช่วยลดภาระประชาชน และ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ในเทศกาลปีใหม่ ยาวถึงเทศกาลตรุษจีนปีหน้า  

"จุรินทร์" เล็งออกแพ็กเกจ ของขวัญปีใหม่ ลดราคาสินค้า และ บริการ

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า มาตรการของขวัญปีใหม่ครั้งนี้ นอกจากรวบรวมสินค้า และ บริการที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาถูก มาจัดจำหน่าย ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ โดยร่วมกับค้าปลีกต่าง ๆ พร้อมกันแล้ว จะยังมีความร่วมมือจากผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น สายการบินจัดโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โปรโมชั่นพิเศษจากแพลตฟอร์มฟู้ดดีลิเวอรี่ เป็นต้น