svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

กินหนักมาก เปิดรายละเอียดซองส่วย VIP กรมอุทยานฯ จ่าย 70% ยอด 1.8 ล้าน

กินหนักมาก เปิดรายละเอียดซองส่วย VIP กรมอุทยานฯ จ่าย 70% ยอด 1.8 ล้าน โครงการคูกันช้าง งบ 53 ล้าน ตำรวจ ปปป. จ่อเรียกสอบเจ้าของซอง - ผู้รับเหมา สุดหดหู่พิษหักหัวคิว ส่อทำโครงการที่สร้างใช้ประโยชน์ไม่ได้จริง

6 มกราคม 2566 ความคืบหน้าภายหลังจากที่ พนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือ บก.ปปป. ทำการสอบปากคำพยานกลุ่มของ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำเงิน 98,000 บาท ส่งให้นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

กินหนักมาก เปิดรายละเอียดซองส่วย VIP กรมอุทยานฯ จ่าย 70% ยอด 1.8 ล้าน
 

ล่าสุด แหล่งข่าวจากพนักงานสอบสวน เปิดเผยว่า รายการตรวจยึดที่ 21 ซองกระดาษธนาคารกรุงไทย เขียนข้อความ “ดูดงใหญ่  ยอด 1.8 ล้าน VIP(70%) 1,260,000” ตามแนวทางการสอบสวน ทราบว่า “คูดงใหญ่ ยอด 1,800,000 VIP(70%) = 1,260,000” เกี่ยวข้องกับเงิน “โครงการก่อสร้างคูกันช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 105.2 กิโลเมตร” วงเงิน 53,980,000 บาท (ห้าสิบสามล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาท) เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วในปี 2564 เป็นเงิน 10,796,000 บาท เบิกจ่ายในปี 2565 เป็นเงิน 40,734,543 บาท

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่อาศัยอยู่รอบเขตป่า ซึ่งมีผู้หวังดีแจ้งว่า บริษัทที่ได้รับการประมูลให้ไปดำเนินการก่อสร้าง เป็นของผู้ใหญ่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม ชื่อ บริษัท ล.  

ดังนั้น หากในชองกระดาษธนาคารกรุงไทย รายการตรวจยึดที่ 21 เป็นเงินที่ได้มาจากการเรียกรับผลประโยชน์ จากการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2565 ย่อมจะทำให้การก่อสร้างคูกันช้างไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถกันสัตว์ป่าออกจากป่าได้จริง ย่อมกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของราษฎรที่อยู่นอกคูกันช้าง และอาจได้รับอันตรายได้
กินหนักมาก เปิดรายละเอียดซองส่วย VIP กรมอุทยานฯ จ่าย 70% ยอด 1.8 ล้าน
กินหนักมาก เปิดรายละเอียดซองส่วย VIP กรมอุทยานฯ จ่าย 70% ยอด 1.8 ล้าน
 

แหล่งข่าว เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวน จะต้องสอบข้อเท็จจริงว่า นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา เรียกรับผลประโยชน์จากโครงก่อสร้างคูกันช้าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ระยะทาง 105.2 กิโลเมตร หรือไม่ และจะสอบสวนว่า ลายมือบนซองเป็นของผู้ใด และลายนิ้วมือบนซองเป็นของผู้ใด กระดาษธนาคารกรุงไทยเป็นของผู้ใด ได้มาจากสาขาใด โดยจะออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ราย มาสอบสวน ดังนี้

1. เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์
2. ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. กรรมการผู้จัดการบริษัท ล ที่ได้รับงานประมูลก่อสร้าง

ซองหลักฐานที่พบในห้องอธิบดีอุทยาน
ซองหลักฐานที่พบในห้องอธิบดีอุทยาน