สีสัน ! “โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม” จัดเลือกตั้งประธานนักเรียนปฐมวัย ผู้สมัครแข่งชูนโยบายสุดน่ารัก เรียนรู้ประชาธิปไตยตั้งแต่วัยเด็ก

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ ( 5 ก.ค.65) โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กในวัยอนุบาลมีพื้นฐานความเข้าใจในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กองเชียร์ร้องเฮ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

 

สีสัน "เลือกตั้งอนุบาล" แข่งชูนโยบายสุดน่ารัก ฟังแล้วอยากเทคะแนนให้ทันที

ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ของน้องๆชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 รวม 8 ห้องๆ 240 คน โดยมีบรรยากาศการเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ ตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งของทีมผู้สมัครประธานนักเรียนทั้ง 4 ทีม ซึ่งเป็นผู้แทนจากพี่ใหญ่ชั้นอนุบาลคืออนุบาล 3 จำนวน 4 ห้อง เบอร์ 1 ถึง เบอร์ 4 โดยใช้เวลาช่วงเช้าและช่วงว่าง ในการหาเสียงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สีสัน "เลือกตั้งอนุบาล" แข่งชูนโยบายสุดน่ารัก ฟังแล้วอยากเทคะแนนให้ทันที

 

สำหรับนโยบายน่ารัก ๆ ของเด็ก ๆ แต่ละเบอร์  ซึ่งเบอร์ 1 , 2, 3 และ 4, จะชูนโยบายในทิศทางเดียวกันคือการจะพาไปเล่นสนามเด็กเล่นทุกวัน  ขณะที่เบอร์ 4 ระบุว่า “ถ้าเลือกพี่จะให้ครูพาไปเล่นสนามเด็กเล่นทุกวันแล้วก็ทำให้ห้องน้ำมีกลิ่นหอมด้วย”

 

สีสัน "เลือกตั้งอนุบาล" แข่งชูนโยบายสุดน่ารัก ฟังแล้วอยากเทคะแนนให้ทันที

 

จากนั้นเป็นการเลือกตั้งซึ่งบรรยากาศก็เป็นแบบเสมือนจริงมีการลงมือชื่อ การรับบัตร เข้าคูหา กาเบอร์ที่ชอบ และหย่อนบัตรลงหีบบัตร ก่อนจะมีการนับคะแนนเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อมีการขานคะแนนก็มีกองเชียร์ร้องเฮ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

 

สีสัน "เลือกตั้งอนุบาล" แข่งชูนโยบายสุดน่ารัก ฟังแล้วอยากเทคะแนนให้ทันที

 

นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กล่าวว่า “โรงเรียนเน้นปูพื้นฐานความพร้อมให้กับนักเรียนใน 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยไม่ได้เฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังในเรื่องระบอบประชาธิปไตยให้กับนักเรียนอนุบาลผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รู้จักกับการหาเสียงของผู้สมัคร และฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกขั้นตอนทำเหมือนจริงทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเต็มที่”

 

สีสัน "เลือกตั้งอนุบาล" แข่งชูนโยบายสุดน่ารัก ฟังแล้วอยากเทคะแนนให้ทันที

 

สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยทั้ง 4 ห้องจะมีการเลือกผู้แทน เพื่อน ๆ ในห้องจะถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือหัวคะแนนเพื่อช่วยกันหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ในปีนี้ผู้สมัครแต่ละหมายเลขได้กำหนดนโยบายที่แตกต่างกัน ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้อยู่ที่การจำลองสถานการณ์เหมือนการเลือกตั้งของผู้ใหญ่ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีคูหาที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มีการตรวจบัตรนักเรียน มีบัตรลงคะแนน มีหีบบัตร และมีการตรวจนับคะแนน ทุกขั้นตอนจะทำเหมือนจริงทั้งหมด

 

สีสัน "เลือกตั้งอนุบาล" แข่งชูนโยบายสุดน่ารัก ฟังแล้วอยากเทคะแนนให้ทันที