จากนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว สอดรับกับสถานการณ์ในแต่ละเดือน ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในครึ่งปีแรกได้มาถึง 2 ล้านคน หลังจากนี้ สทท. ขอรับไม้ต่อดันให้ถึง 12 ล้านคนภายในสิ้นปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. ชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ระบุ จากนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวอย่างสมดุล สอดรับกับสถานการณ์ในแต่ละเดือน  ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในครึ่งปีแรกได้มาถึง 2 ล้านคน หลังจากนี้ สทท. ขอรับไม้ต่อดันให้ถึง 12 ล้านคนภายในสิ้นปี ตามเป้าหมายเดิมที่วางไว้ เพื่อรักษาการจ้างงานและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน แต่โจทย์นี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะกำลังต่อสู้กับ 3 สงคราม

สทท.วางกลยุทธ์ดึงทัวร์ริสต์ตั้งเป้าทะลุ 12 ล้านคน

สงครามแรก สงครามโควิด-19 สงครามที่ 2 สงครามยูเครน-รัสเซีย แม้ไทยไม่มีส่วนร่วมโดยตรง แต่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทำให้ราคาน้ำมัน ทั้งดีเซล เบนซิน จนถึงน้ำมันพืชแพงขึ้น เงินเฟ้อสูงขึ้น และสงครามช่วงชิงนักท่องเที่ยว เรียกได้ว่าเป็น Tourism War Game ที่หลายประเทศเห็นตรงกันว่าการท่องเที่ยวคือกลไกในการฟื้นประเทศที่ดีที่สุด รวดเร็ว ใช้ทุนน้อย และกระจายรายได้สู่ประชาชนได้มากที่สุด จึงเร่งออกกลยุทธ์ทุกรูปแบบมาแข่งขันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

สทท.วางกลยุทธ์ดึงทัวร์ริสต์ตั้งเป้าทะลุ 12 ล้านคน

ดังนั้น จึงไม่ใช่เป็นเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แต่เป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงต้องผนึกกำลังกันออกแบบเครื่องมือพิเศษแบบ Booster Shot  เช่น กระทรวงวัฒนธรรมมาช่วยเรื่อง Soft Power เติมเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยว กระทรวงการคลังมาช่วยเรื่อง Soft Loan ช่วยเติมทุน กระทรวงแรงงานมาช่วยสร้าง Soft Skill เติมความรู้ กระทรวงดิจิตอลมาช่วยเรื่องพัฒนา Software / Platform / Big Data เติมสมอง ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สทท. นั้นต้องจับมือกันทำ Hard sell เพื่อเติมลูกค้า คือความท้าทายใหม่ ที่ทั้งรัฐและเอกชนจะต้องจับมือกันเพื่อที่จะฟื้นไปด้วยกัน

ด้านนายกสมาคมโรงแรมไทย มาริสา สุโกศล หนุนภักดี ระบุ ขณะนี้โรงแรมยังมีอัตราการเข้าพักในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก ไม่ถึงจุดคุ้มทุน การดึงนักท่องเที่ยวเข้าประเทศจึงสำคัญมากในขณะนี้ กระแส Soft Power ในช่วงนี้ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีที่ควรจะสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องอาหารไทย และกีฬาไทย และใช้จุดเด่นนี้ให้เป็นประโยชน์ในการทำการตลาด สร้าง Story และ Content เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้คิดถึงและเข้ามาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น เราจำเป็นต้องเติมลูกค้า เพิ่มอัตราการการเข้าพักของโรงแรม เพื่อรักษาการจ้างงาน เพราะตอนนี้ธุรกิจโรงแรมมีค่าใช้จ่ายสูงมากจากทั้งภาษี ดอกเบี้ย ค่าน้ำค่าไฟ และค่าแรงที่สูงขึ้น หากไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในเรื่อง Soft Loan และการผ่อนผันภาษี เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โรงแรมจำนวนมากอาจต้องกลับไปปิดกิจการอีกครั้ง

สทท.วางกลยุทธ์ดึงทัวร์ริสต์ตั้งเป้าทะลุ 12 ล้านคน

ด้านที่ปรึกษาสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว วิชิต ประกอบโกศล ระบุ ตัวเลขนักท่องเที่ยวในแต่ละประเทศที่เปิดรับนักท่องเที่ยวในปีนี้เช่น UAE ตุรกี เวียดนาม สิงคโปร์ จะเห็นได้ว่าการปลดล็อกหรือผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศส่งผลในธุรกิจภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นและสามารถกระจายรายได้ให้ประชาชนได้ง่ายที่สุด ปัญหาหลักของ Inbound Tourism ตอนนี้อยู่ที่เที่ยวบินขาดแคลน  ทำให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาประเทศไทยไม่สามารถเดินทางมาได้ รัฐจึงควรเข้ามาสนับสนุนในเรื่อง Charter Flight เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายและสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินในการเพิ่มเที่ยวบินเข้าประเทศไทย

สทท.วางกลยุทธ์ดึงทัวร์ริสต์ตั้งเป้าทะลุ 12 ล้านคน

สทท.วางกลยุทธ์ดึงทัวร์ริสต์ตั้งเป้าทะลุ 12 ล้านคน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ในไตรมาสที่ 2/2565 อยู่ที่ระดับ 53 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมากเมื่อเทียบกับปี 2562 ผู้ประกอบการคาดว่าในไตรมาสหน้าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะดีขึ้นกว่าไตรมาสนี้ โดยค่าดัชนีคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 3/2565 อยู่ที่ระดับ 62 ไตรมาสนี้สถานประกอบการเปิดบริการน้อยกว่าไตรมาสที่ผ่านมาเหลือเพียง 86% เนื่องจากราคาวัตถุดิบและค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาก ประกอบกับหมดระยะของโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งเฟส 4 ส่งผลให้ประชาชนชะลอการใช้จ่ายอีกครั้ง

สทท.วางกลยุทธ์ดึงทัวร์ริสต์ตั้งเป้าทะลุ 12 ล้านคน

ไตรมาสนี้จำนวนการจ้างงานของผู้ประกอบการที่เปิดกิจการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 ธุรกิจโรงแรม 20% คาดว่ามีความต้องการแรงงานเพิ่มในไตรมาส 4/2565 และมีการเปิดบริการ 92% โดย 80% ของโรงแรมทั้งหมดมีรายได้เข้ามาไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาวะปกติ โดยมีอัตราการเข้าพักในภาพรวมทั่วประเทศอยู่ที่ 34% ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐมีนโยบายการเดินทางเข้าประเทศที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทยให้สะดวกมากที่สุด

 

ไตรมาสหน้าประชาชนชาวไทยวางแผนเดินทางไปต่างจังหวัดมากถึง 63% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในรอบ 2 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด-19 โดยการการสำรวจกระแส Soft Power ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวเห็นว่าควรส่งเสริม คือ อาหารไทย รองลงมา คือ ศิลปะการต่อสู้ของไทย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด