ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ยกไฮไลท์เด่น จากป่านิเวศ สู่งาน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62 ณ ไบเทค บางนา พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย วันที่ 30 มิ.ย - 3 ก.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ฮอลล์ EH 102 บูธ I34 (ไอ 34)

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ที่มาของ...ป่าในกรุง 

     จากนโยบายของ ปตท. ที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2537 ได้อาสาปลูกป่า 1 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จากผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตลอด 25 ปี ในการฟื้นฟูป่าทั่วประเทศกว่า 1 ล้านไร่ ปตท. ได้พัฒนาต่อยอดและจัดตั้ง “สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.”  ดำเนินภารกิจในการฟื้นฟูป่าและระบบนิเวศ ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายเพื่อดูแลป่าอย่างยั่งยืน 

     ปตท. ตั้งใจให้ “ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง” เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ โดยมีแนวความคิดที่จะ “สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ”  โดยนำองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็น “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯในอดีต มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศ ของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท

     รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนกรุง หรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมือง ได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางไกล และได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง จากป่านิเวศ สู่งาน งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62

 

     พิเศษมาก ๆ สำหรับทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบูธ ป่าในกรุง สามารถจองรอบเยี่ยมชม มาเดิน เที่ยว เล่น ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. ถ.สุขาภิบาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ

     พร้อมรับสิทธิ 2 ต่อ (สำหรับท่านที่จองจากงานไทยเที่ยวไทยเท่านั้น)

     - ต่อที่ 1 เดินเยี่ยมชมป่าในกรุงแบบเพลิดเพลิน ฟังเสียงนกไปกับวิทยากร ที่จะคอยบรรยายแนะนำจุดต่าง ๆ ตลอดเส้นทาง

     - ต่อที่ 2 ร่วม Workshop การจัดแต่งต้นไม้ และรับกลับบ้านได้เลย พร้อมเทียนหอมที่จะช่วยผ่อนคลาย สบาย ***รับจำนวนจำกัด****

     นอกจากนี้ ภายในบูธยังมีเกมสนุก ๆ และของรางวัลอีกมากมาย

     #ป่าในกรุง #ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง #สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศปตท #pttgreeninthecity #pttmetroforestproject #pttgreenforest #metroforest #littleforest #littleforestintown #forestcity

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด