"พรรคประชาชาติ"แนะนายกฯเปิดเวทีฟังผลกระทบ"กัญชาเสรี"จากประชาชนชายแดนใต้ ขณะที่คณะกรรมการอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนใต้ แจงกฎหมายกัญชา-สุรา-สมรสเท่าเทียม ขัดหลักศาสนา ตามคำวินิจฉัยของจุฬาราชมนตรี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

23 มิถุนายน 2565 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 โดยนายกูเฮง ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้ขอหารือประธานสภาผู้แทนราษฏร 2 เรื่อง

 

"กูเฮง"ขอนายกฯเปิดเวทีรับฟังเสียงคนชายแดนใต้ปมกัญชาเสรี

 

1.ประเด็นผลกระทบจากกฎหมายกัญชาเสรี ขอให้นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังปัญหาประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการกัญชาเสรีขัดต่อหลักการศาสนา ซึ่งวันนี้องค์กรศาสนา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา มหาวิทยาลัย และกลุ่มองค์กรการแพทย์ ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านกฎหมายนี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าที่โรงพยาบาลมีผู้ป่วยสืบเนื่องจากกัญชาเพิ่มขึ้น และมีผลกระทบต่อการเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

 

"ทางการมาเลเซียมีการตรวจค้นคนไทยอย่างเข้มงวด เพราะกฎหมายมาเลเซียมีโทษประหารชีวิตต่อผู้นำยาเสพติดเข้าประเทศ อีกทั้ง ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการค้าชายแดน ทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างเรือข้ามฟากและจักรยานยนต์รับจ้างต้องหยุดงาน" นายกูเฮง กล่าว

2.สืบเนื่องจากที่เคยหารือเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว เรื่องโรงพยาบาลจิตรเวชใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอทราบความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ประกอบกับปัจจุบันกฎหมายกัญชาเสรี เชื่อว่าน่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงขอเน้นย้ำว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องมีโรงพยาบาลจิตรเวช

 

ขณะที่ความเคลื่อนไหวในการคัดค้านกัญชาเสรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันเดียวกันนี้ ทางประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ได้ลงนามออกแถลงการณ์ร่วมกันในนามสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) 

 

"กูเฮง"ขอนายกฯเปิดเวทีรับฟังเสียงคนชายแดนใต้ปมกัญชาเสรี

 

โดยในแถลงการณ์มีเนื้อหา ระบุว่า สืบเนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ 1.พระราชบัญญัติกัญชง กัญชา 2.พระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า และ 3.พระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม- คู่ชีวิต นั้น   

ทางสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ขอชี้แจงและทำความเข้าใจว่า สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้ว ไม่อาจปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นข้อห้ามสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด 

 

"กูเฮง"ขอนายกฯเปิดเวทีรับฟังเสียงคนชายแดนใต้ปมกัญชาเสรี

 

อย่างไรก็ตาม ในการนี้ทางสมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ขอยึดแนวปฏิบัติตามคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรีที่ 1/ 2563 และประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8/2564 ลงวันที่ 15 มิ.ย. 2564