ไฟเขียว AOT ประกาศแต่งตั้ง “สราวุธ ทรงศิวิไล” อธิบดีกรมทางหลวง นั่งแท่นประธานบอร์ดทอท. พร้อมดึง“อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นั่งเก้าอี้กรรมการแทน “สราวุธ เบญจกุล”

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการ ทอท. และกรรมการ ทอท. แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง ประกอบด้วย

AOT แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล”นั่งประธานบอร์ดทอท.คนใหม่

 

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานกรรมการ ทอท.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นกรรมการ ทอท. แทน นายสราวุธ เบญจกุล

 

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2565

 

 

AOT แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล”นั่งประธานบอร์ดทอท.คนใหม่

AOT แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล”นั่งประธานบอร์ดทอท.คนใหม่

AOT แต่งตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล”นั่งประธานบอร์ดทอท.คนใหม่