รัฐบาล เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อย ประกาศจ่อต่ออายุลดค่า Ft ให้ครัวเรือนใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย ตามมาตรการลดค่าครองชีพที่สิ้นสุดส.ค.65 ออกไปอีก "สุพัฒนพงษ์" ยอมรับจำเป็นให้การช่วยเหลือต่อ ส่วนค่า Ft งวดใหม่แนวโน้มปรับขึ้นแบบขั้นบันได

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 มิถุนายน 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ว่า รัฐบาลเตรียมจะต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย จำนวน 20 ล้านหลังคาเรือน ได้รับส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ซึ่งมาตรการนี้จะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นี้

 

“ มาตรการลดค่าครองชีพที่รัฐบาลจะอนุมัติก่อนหน้านี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือเกี่ยวกับการลดค่าไฟฟ้า Ft โดยเราจะเสนอให้เข้ามาช่วยดูแลครอบครัวเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 300 หน่วย ซึ่งอยู่ในมาตรการลดค่าครองชีพเดิม เบื้องต้นอาจจะต่อไป โดยจากนี้จะพยายามเสนอไปตามขั้นตอนต่อไป ” รองนายกรัฐมนตรี ระบุ

 

อย่างไรก็ตามในการต่ออายุนั้น จากนี้ไปจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหน ส่วนเรื่องการพิจารณา ค่า Ft งวดสุดท้ายของปีนี้ (เดือนกันยายน – ธันวาคม 2565) แนวโน้มก็คงปรับขึ้น แต่จะปรับเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได ส่วนจะสูงเท่าไหร่นั้นก็ต้องไปคุยกันอีกที ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประเมินกันว่าอาจมีโอกาสปรับสูงขึ้นประมาณ 40 สตางค์ต่อหน่วย
 

ข่าวดี! รัฐบาลประกาศช่วย กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย จ่อต่ออายุลดค่า Ft

ส่วนผลการประชุม กพช. มีวาระที่น่าสนใจ ดังนี้ 


1. ที่ประชุม กพช. ได้รับทราบผลการบริหารอัตราค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับค่า Ft ช่วงปี 2563 – ปัจจุบัน ซึ่งมอบหมายให้ กฟผ. ช่วยรับภาระค่า Ft ที่เพิ่มขึ้น โดยชะลอการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่สูงขึ้นตั้งแต่งวดเดือนกันยายน 2564 – เดือนธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ที่เรียกเก็บกับประชาชนในระยะนี้ไว้ก่อน เพื่อช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน 

 

2. ที่ประชุมเห็นชอบการเลื่อนแผนการปลดเครื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 8 – 11 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากสถานการณ์ LNG มีราคาสูง ซึ่งจะสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าได้ 

 

3. ที่ประชุมได้รับทราบหลักการร่างสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โครงการปากลาย และโครงการหลวงพระบาง และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามใน PPA โครงการปากลาย และโครงการหลวงพระบาง ที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข PPA ที่ไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่ระบุไว้ในร่าง PPA และเงื่อนไขสำคัญ 

 

ข่าวดี! รัฐบาลประกาศช่วย กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย จ่อต่ออายุลดค่า Ft
 

4. ที่ประชุม กพช. เห็นชอบหลักการการรับซื้อไฟฟ้าและอัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) สำหรับปี 2565 ตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ในช่วงปี 2564 - 2573 ปริมาณ 100 เมกะวัตต์ ในอัตรา 6.08 บาทต่อหน่วย (ไม่ร่วมอัตรา FiT Premium) สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) และกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (SCOD) ในปี 2569 

 

ที่ประชุมมอบหมายให้ กกพ. ดำเนินการออกระเบียบและประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบ FiT รวมถึงกำกับดูแลการคัดเลือกให้เป็นไปตามขั้นตอน ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องการมีการปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ (ยกเว้นอัตรารับซื้อ) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาต่อไป

 

5. ที่ประชุม กพช. ยังมีมติเห็นชอบโครงการและแผนงานของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งโดยสอดคล้องกับแผนปฏิรูปพลังงาน ได้รับการยกเว้นเงื่อนไขในการได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักการแผนบูรณาการการลงทุนและการดำเนินงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า 

 

สำหรับแผนงานและโครงการปี 2565 ซึ่งการยกเว้นเงื่อนไขดังกล่าวสำหรับโครงการและแผนงาน ปี 2565 เพื่อให้การไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง สามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง และให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวดี! รัฐบาลประกาศช่วย กลุ่มเปราะบาง ผู้มีรายได้น้อย จ่อต่ออายุลดค่า Ft
 

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ