กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ 7 องค์กร เดินหน้าประหยัดพลังงาน นำร่องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ตั้งเป้าประหยัดได้ไม่น้อยกว่า 10%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ระบุ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง

เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจให้อนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งด้านขนส่งทางถนน ที่มีจำนวนรถขนส่งสินค้าและขนส่งพนักงานกว่า 6,000 คัน และการขนส่งสินค้าทางน้ำที่มีการใช้เรือขนส่งสินค้าและบริการกว่า 50 ลำ

รัฐผนึกเอกชนตั้งเป้าประหยัดพลังงานภาคขนส่ง 10%

ซึ่งแนวทางการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์ การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มทักษะในด้านการขับขี่และการใช้งานยานยนต์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อการประหยัดพลังงานการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน รวมถึงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งรถยนต์ รถบรรทุกสินค้า รถโดยสาร เครื่องจักรอุปกรณ์ขนถ่าย และเรือพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์พลังงานในภาคการขนส่งในหน่วยงานได้ไม่น้อยกว่า 10%

รัฐผนึกเอกชนตั้งเป้าประหยัดพลังงานภาคขนส่ง 10%

สำหรับการดำเนินโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง กับหน่วยงาน ทั้ง 7 แห่ง จะเป็นหน่วยงานต้นแบบนำร่องที่ได้จัดทำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานด้านการขนส่งในหน่วยงานของตนเอง ซึ่งสามารถใช้ในการกำกับดูแลควบคุมให้หน่วยงานมีการจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งอย่างยั่งยืนต่อไป

รัฐผนึกเอกชนตั้งเป้าประหยัดพลังงานภาคขนส่ง 10%

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด