ครม.ไฟเขียว ต่างชาติดเดินทางเข้าไทยไม่ต้องกรอก ตม.6 นำร่องผ่านทางท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราวก่อน หวังลดปัญหาความแออัดตรวจเอกสารช่วงเปิดประเทศ ส่วนการเดินทางเข้าทางบกและทางน้ำ ยังต้องกรอกเหมือนเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

14 มิถุนายน 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ ได้เห็นชอบในหลักการดำเนินการยกเว้นรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้าใน หรือ ออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบ ตม.6) เฉพาะกรณีการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว

 

จากนั้นจะประเมินผลระยะหนึ่งเพื่อพิจารณาดำเนินการในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ส่วนกรณีการกรอกและยื่นใบตม.6 ของคนไทยได้ยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2560 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 42/2560 

 

อย่างไรก็ตาม การกรอกและยื่นแบบ ตม.6 สำหรับการเดินทางทางบก (รถยนต์ รถไฟ) และทางน้ำ(เรือ) คงให้ดำเนินการต่อไป เพราะมีจำนวนไม่มากอย่างมีนัยสำคัญเหมือนช่องทางท่ากาอาศยาน และยังคงเป็นประโยชน์ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและการติดตามตัว

 

ครม. ไฟเขียว ต่างชาติเดินทางเข้าไทยผ่านสนามบิน ไม่ต้องกรอกใบ ตม.6
 

สำหรับการยกเว้นการกรอกและยื่นแบบ ตม.6 เป็นการชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ เฉพาะผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่ากาศยาน เนื่องจากเป็นช่องทางที่เวลานี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 โดยจะมีการตรวจคัดกรองเมื่อผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศลงจากอากาศยานใน 2 ส่วน คือ ตรวจแบบ ตม.6 โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง และตรวจข้อมูลการรับวัคซีน คัดกรองโรค โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้มีจำนวนผู้เดินทางสะสมมากบริเวณหน้าด่านในช่วงเวลาเที่ยวบินหนาแน่น

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า การยกเว้นการกรอกและยื่นแบบ ตม.6 สำหรับชาวต่างชาติ จะทำให้การตรวจลงตราหน้าด่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว และลดปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศ 

 

ทั้งนี้เพื่อรองรับการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสามารถประหยัดงบประมาณสำหรับการจัดพิมพ์แบบ ตม.6 ซึ่งปัจจุบันมีการพิมพ์ในราคาแผ่นละ 0.70 บาท  ซึ่งหากมีการจัดพิมพ์ตามปกติที่ 65 ล้านใบ จะคิดเป็นงบประมาณจัดพิมพ์ที่ 45.5 ล้านบาท

 

แบบ ตม.6

สำหรับการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลกายภาพของผู้เดินทางเข้าประเทศนั้น สามารถจัดเก็บผ่านระบบไบโอเมตริกส์ และในส่วนของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสามารถเก็บจากข้อมูลของผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสายการบินได้

 

อย่างไรก็ตามภายหลังจาก ครม. ให้การอนุมัติในหลักการครั้งนี้แล้ว กระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการออกประกาศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป 
 

ครม. ไฟเขียว ต่างชาติเดินทางเข้าไทยผ่านสนามบิน ไม่ต้องกรอกใบ ตม.6