กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจประชาชนต้องการเลิกตรวจ ATK ถอดแมสก์ และ ไม่ตรวจวัดอุณหภูมิ เมื่อโควิดก้าวสู่โรคประจำถิ่น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

9 มิถุนายน 2565 สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (RC DDC Poll Online) กรณีชีวิตที่ประชาชนต้องการเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่นของโรคโควิด19 ครั้งที่ 1 โดยทำการสำรวจวะนที่ 25 พฤษภาคม  - 6 มิถุนายน 2565 จำนวน 3,194 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 69% และชาย 31%  ช่วงอายุตั้งแต่ 13- 70 ปีขึ้นไป โดยพบว่า ช่วงอายุ 50-59 ปีมากที่สุด 30.3% รองลงมาอายุ 40.49 ปี 29%

 

สำหรับผลสำรวจการฉีดวัคซีน ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 3,194 คน พบว่า.. 

 • ไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด 2%  
 • ฉีดวัคซีนโควิด 1 เข็มอยู่ที่ 1%  
 • ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็มอยู่ที่ 23%  
 • ฉีดวัคซีนโควิด 3 เข็มอยู่ที่ 47%  
 • ฉีดวัคซีนโควิด 4 เข็มอยู่ที่ 26%  
 • ฉีดวัคซีนโควิดมากกว่า 4 เข็มอยู่ที่ 1%

 

ส่วน เหตุผลที่ไม่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น มีกลุ่มตัวอย่างตอบ 741 คน พบว่า

 • กังวลใจผลข้างเคียง 68.6%  
 • ประเทศจะเข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น 22.7%  
 • เชื้อโอมิครอนไม่มีความรุนแร 13%  
 • วัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ 8.8%

 

สธ. เผยผลสำรวจ ปชช.ต้องการ เลิกตรวจ ATK-ถอดแมสก์ เมื่อโควิดสู่โรคประจำถิ่น

นอกจากนี้ RC DDC Poll Online  ยังสอบถามกลุ่มตัวอย่าง  3,194 คน พบว่า 28% เคยติดเชื้อโควิด และ 72% ไม่เคยติดเชื้อ

 

ขณะที่เมื่อถามว่าช่วงที่ติดเชื้อโควิด19 ได้รับการดูแลรักษาอย่างไร มีกลุ่มตัวอย่าง 892 คนให้ข้อมูลว่า 67.7% ได้รับการดูแลผ่าน Home Isolation  11.4% ได้รับการดูแลที่โรงพยาบาล  9.5% ได้รับการดูแลที่ Hospitel  7.6% หายเอง และ 3.7% Community Isolation


สธ. เผยผลสำรวจ ปชช.ต้องการ เลิกตรวจ ATK-ถอดแมสก์ เมื่อโควิดสู่โรคประจำถิ่น

RC DDC Poll Online ยังสอบถาบกรณีถ้าเข้าสู่โรคประจำถิ่น ต้องการให้ยกเลิกมาตรการใด มีกลุ่มตัวอย่าง 3,175 คน ให้ข้อมูล ดังนี้  

 • อันดับที่ 1 คือ ต้องการเลิกตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 33.4%  
 • อันดับที่ 2 คือ ไม่ต้องตรวจวัดอุณหภูมิ 30.8%  
 • อันดับ 3 คือ ต้องการถอดหน้ากากอนามัย 26.2%  
 • อันดับ 4 คือ ไม่จำกัดจำนวนคนร่วมงาน 24.8%  
 • อันดับ 5 คือ ไม่ต้องตรวจประวัติการฉีดวัคซีนก่อนร่วมกิจกรรม 22.5%  
 • อันดับที่ 6 คือ ไม่ต้องการให้มีการเว้นระยะห่าง  17.1%  
 • นอกนั้น ให้ยกเลิกทุกมาตรการ และไม่ต้องฉีดวัคซีนก่อนเข้าไทย 15.8% และ 10.5% ตามลำดับ

 

สธ. เผยผลสำรวจ ปชช.ต้องการ เลิกตรวจ ATK-ถอดแมสก์ เมื่อโควิดสู่โรคประจำถิ่น

สธ. เผยผลสำรวจ ปชช.ต้องการ เลิกตรวจ ATK-ถอดแมสก์ เมื่อโควิดสู่โรคประจำถิ่น

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด